Terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

Użytkowanie wieczyste
Użytkowanie wieczyste

Zmianie uległy terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przypadające za 2020 rok.

Starosta Raciborski reprezentujący Skarb Państwa informuje, iż na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568) uległy zmianie terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przypadające za 2020 rok.

- reklama -

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów. Opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności należną za 2020 r. wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod numerem telefonu 32 459 73 55.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj