Dlaczego D. Polowy nie wyraził zgody na oddziały sportowe SP15

Dariusz Polowy
Prezydent Raciborza Dariusz Polowy, zdjęcie archiwalne

Prezydent ubolewa, że radni otrzymali z opóźnieniem odpowiedź na interpelację i wyjaśnia powody, dla których nie będzie klas sportowych.

Przypomnijmy, SP15 w Raciborzu prowadziła rekrutację do klas sportowych I i IV. Tematem zainteresował się radny Michał Kuliga, który w interpelacji, wraz z radnymi Justyną Henek-Wypior i Pawłem Rycką przedstawił swoje ustalenia. Jego zdaniem to Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (WEKiS) nie wyraził zgody na planowanie oddziałów sportowych. Już wcześniej magistrat oświadczał, że klas sportowych w SP15 nie utworzono z powodu braku odpowiedniej liczby zainteresowanych uczniów. Radni w interpelacji określili to stanowisko jako „manipulacyjne i mijające się z prawdą”. Zwrócili się więc do prezydenta o wyjaśnienie sprawy i udzielenie odpowiedzi na pytania dlaczego nie dochowano terminu i odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 8 maja radni otrzymali 1 czerwca oraz czym spowodowane były działania urzędu w celu niewyrażania zgody na planowanie oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 15.

- reklama -

Czytaj więcej: Urząd zakazał planowania oddziałów sportowych w SP15? Radni drążą temat

Prezydent: Nie miałem podstaw prawnych do zatwierdzenia organizacji pracy szkoły w tej formie

Prezydent Dariusz Polowy odpowiedział na interpelację. – Dyrektorzy placówek oświatowych otrzymali wytyczne do arkusza organizacji pracy szkoły. Założenia te zostały przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu omówione na naradzie z dyrektorami. W wytycznych wspomniano, że szkoła tworzy oddział sportowy jeśli do udziału podczas naboru określonego w zarządzeniu zgłosi się przynajmniej 20 uczniów. Podczas weryfikacji arkusza pracy Szkoły Podstawowej Nr 15 Wydział Edukacji (…) powziął informację, że szkoła nie posiada konkretnej liczby dzieci zapisanych do klasy pierwszej i czwartej sportowej. Powyższe spowodowało, że nie miałem podstaw prawnych do zatwierdzenia organizacji pracy szkoły w tej formie. Przepisy oświatowe, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego określa liczbę co najmniej 20 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia. Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli wskazuje, że organ zatwierdza arkusz organizacji pracy szkoły. Nadmienić pragnę, że przeprowadzenie naboru i promowanie oddziałów sportowych jest zadaniem dyrektora szkoły. Zadaniem organu prowadzącego jest natomiast zatwierdzenie organizacji pracy szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatem podjęte działania wynikały z przepisów prawa, a nie tak jak Państwo piszą w interpelacji ze złej woli organu prowadzącego.  Za niedochowanie terminu dot. interpelacji z dnia 8 maja 2020 r. pragnę wyrazić ubolewanie z wolą poprawy w tym zakresie – odpowiedział prezydent.

/oprac. c/

- reklama -

1 KOMENTARZ

  1. tęgie głowy drukarz z krawcem i sprzątaczką podjęli decyzje.portowy nie rozumie prawa i korzysta z niedorajdów pseudoprawniczych.

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj