Szkodliwy eternit znika z krajobrazu Raciborza

Usuwanie azbestu
Fot. UM Racibórz

Dotychczas miasto podpisało 36 umów z mieszkańcami Raciborza na udzielenie grantów na demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z  budynków mieszkalnych i użytkowych oraz odtworzenie pokrycia dachowego.

Szkodliwy eternit znika z krajobrazu Raciborza. Projekt oczyszczania miasta z odpadów zawierających azbest jest już w fazie realizacji. – W efekcie przeprowadzonego w ubiegłym roku naboru wniosków do projektu określiliśmy potrzeby i zakres zadań inwestycyjnych dotyczących wymiany azbestowych pokryć dachowych. Nabór kierowany był do mieszkańców Raciborza, zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców – informuje magistart.

- reklama -

Dotychczas miasto podpisało 36 umów z mieszkańcami Raciborza na udzielenie grantów na demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użytkowych oraz odtworzenie pokrycia dachowego. Docelowo podpisane zostaną 102 umowy grantowe. Łączna wartość dotychczas udzielonych grantów wynosi ok. 480 tys. zł.

Zakres prac finansowanych w ramach grantu obejmuje:
– prace związane z demontażem elementów azbestowych,
– odtworzenie pokrycia dachu,
– transport i utylizację odpadów,
– uprzątnięcie terenu po robotach rozbiórkowych.

Dofinansowanie udzielane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest” współfinansowanego w 95% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Wartość projektu to 1 501 202,44 zł, w tym dofinansowanie UE: 1 426 142,32 zł.

Projekt potrwa do 30.09.2021 r. Do zakończenia przewiduje się usunięcie elementów zawierających azbest w 102 obiektach łącznej masie 153,30 Mg i powierzchni 13936,6 m2, co stanowi ok. 22% ogólnej ilości odpadów azbestowych zinwentaryzowanych na terenie Raciborza.

Czym jest azbest? To nazwa zarezerwowana dla określonych grupo mineralnych, które mają postać włókien, których stosunek długości do średnicy włókna wynosi co najmniej 100 do 1. Szkodliwość azbestu potwierdzają badania naukowe. Według specjalistów jest on przyczyną takich chorób jak pylica azbestowa, choroby opłucnej, rak oskrzeli, jajnika, nerek czy krtani. Od 1997 roku w Polsce mamy zakaz wprowadzania na teren naszego kraju wyrobów zawierających azbest.

/UM Racibórz publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj