Powiat Raciborski przekazał do szkół i placówek oświatowych 40 laptopów

Laptop
Zdjęcie poglądowe Fot. Freepik.com

Laptopy są obecnie używane do prowadzenia przez nauczycieli lekcji w formie zdalnej, a w niektórych przypadkach przez uczniów do kształcenia na odległość.

Powiat Raciborski zakupił i przekazał do szkół i placówek oświatowych 40 laptopów typu Asus VivoBook w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

- reklama -

Powyższy projekt był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, spowodowaną zakażeniami koronawirusem. Projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwoliły w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych. Łączna kwota wsparcia dla Powiatu Raciborskiego to 100.000,00 zł.

/Starostwo Powiatowe w Raciborzu oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here