Radosław Domagalski-Łabędzki prezesem Rafako

RAFAKO
Rafako

Zadaniem nowego prezesa będzie między innymi odbudowanie zaufania do spółki oraz relacji z kluczowymi kontrahentami.

22 stycznia rada nadzorcza Rafako S.A. powołała na stanowisko prezesa zarządu dotychczasowego wiceprezesa Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego. W skład zarządu wszedł również oddelegowany z rady nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu Maciej Stańczuk. W zarządzie pozostaje wiceprezes Jarosław Pietrzyk. – Dokonane zmiany są związane z rozpoczęciem kolejnego, bardzo istotnego etapu realizacji procesu dotyczącego pozyskania inwestora strategicznego dla spółki. To w najbliższym okresie priorytetowy proces, którego realizacja we współpracy z dotychczasowym największym akcjonariuszem Rafako i wybranym wspólnym doradcą jest kluczowa dla przyszłości Rafako – tłumaczy spółka.

- reklama -

Odwołana została wiceprezes Ewa Porzucek. Z zasiadania w zarządzie rezygnację złożył pełniący funkcję prezesa zarządu Mariusz Zawisza. Zarząd będzie funkcjonował w trzyosobowym składzie.

Zadaniem prezesa Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego będzie między innymi odbudowanie zaufania do spółki oraz relacji z kluczowymi kontrahentami. Maciej Stańczuk odpowiadał będzie za proces pozyskania inwestora strategicznego. Wiceprezes Jarosław Pietrzyk – jak dotychczas – będzie odpowiedzialny za obszar związany z realizacją kontraktów.

Dwa najbardziej kluczowe zadania w perspektywie kilku ostatnich miesięcy udało się Rafako zrealizować z sukcesem. W listopadzie 2020 r. dokonano odbioru i przekazano do eksploatacji blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie. W styczniu tego roku sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które aktualnie oczekuje na uprawomocnienie się. – Te dwa pozytywne zdarzenia pozwalają zintensyfikować proces związany z pozyskaniem inwestora strategicznego dla spółki w ramach zastąpienia dotychczasowego największego akcjonariusza, PBG S.A. w restrukturyzacji, posiadającego pakiet ponad 33% akcji Rafako – informuje spółka.

– W imieniu rady nadzorczej spółki chciałabym podziękować panu Mariuszowi Zawiszy za podjęcie się trudnego zadania związanego z procesem restrukturyzacji spółki i doprowadzenie z sukcesem do zawarcia układu z wierzycielami. To był bardzo ważny etap, pozwalający przejść do kolejnego kroku – pozyskania inwestora dla Rafako – powiedział Piotr Zimmerman, przewodniczący rady nadzorczej Rafako S.A. w restrukturyzacji.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here