Mieszkania wspomagane w nowym DPS przy Placu Wolności. Ruszyła rekrutacja

dps przy placu wolnosci raciborz
DDPS "przy Placu Wolności". Fot. UM Racibórz

OPS dysponuje 20 miejscami w 16 mieszkaniach wspomaganych. W projekcie mogą osoby z orzeczeniem niepełnosprawności będące mieszkańcami miasta Racibórz.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu rozpoczął rekrutację uczestników do projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jako pierwszy ruszył nabór uczestników do zadania „Usługi świadczone w mieszkaniach wspomaganych”.

- reklama -

Nabór jest prowadzony trybie ciągłym. Pierwszy termin przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń to od 27 stycznia do 10 lutego 2021 r.

OPS dysponuje 20 miejscami w 16 mieszkaniach wspomaganych – 12 mieszkań 1-osobowych i 4 mieszkania 2-osobowe. Mieszkania przeznaczone są dla osób starszych niepełnosprawnych i niesamodzielnych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Mieszkanie wspomagane to usługa społeczna świadczona w społeczności lokalnej w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia.

Wziąć udział w projekcie mogą osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
– osoby z orzeczeniem niepełnosprawności (wymagany dokument potwierdzający niepełnosprawność) lub niesamodzielności (wymagane zaświadczenie lekarski z oceną wg skali Barthel),
– osoby będące mieszkańcami miasta Racibórz,
– osoby, które nie odbywają kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Co OPS oferuje w ramach projektu? Pobyt czasowy lub stały w mieszkaniu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, wsparcie opiekuna mieszkań wspomaganych, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta w zakresie niezbędnym do samodzielnego funkcjonowania osoby, możliwość wyposażenia mieszkania we własne meble i sprzęty, a także ożliwość korzystania osób zakwalifikowanych z organizowanych przez Ośrodek Wsparcia warsztatów i usług aktywizujących.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanego programu wspierania ustalonego w kontrakcie.

Ze względu na sytuację epidemiczną zarówno rekrutacja jak też realizacja wsparcia będzie się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Należy złożyć: formularz zgłoszeniowy dla kandydata do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu wspomaganym oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub oświadczenie o niesamodzielności (potwierdzone w dalszym etapie rekrutacji zaświadczeniem lekarskim z oceną wg skali Barthel na odpowiednich formularzach). W dalszym etapie po wstępnej kwalifikacji kandydata wymagana też będzie opinia psychologa o osobie przyjmowanej do mieszkań wspomaganych.

Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać, kontaktując się z biurem projektu:
– Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-11:00, e-mail: [email protected], tel. 32 415 26 50,
– DDPS „przy Placu Wolności”, Plac Wolności 8-9, 47-400 Racibórz od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00, e-mail: [email protected] tel. 506 477 428.

Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Wsparcie Organizacji Usług Społecznych” i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.ops-raciborz.pl/aktualnosci/wsparcie-organizacji-uslug-spolecznych-1/regulamin-uczestnikow-projektu-wsparcie-organizacji-uslug-spolecznych.html.

Niezbędne formularze dostępne są na: stronie OPS, BIP OPS, w siedzibie przy. Sienkiewicza 1 i w DDPS „przy Placu Wolności”.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here