Nabór na rachmistrza spisowego w Raciborzu od 1 lutego

statystyki tablet
Fot. freepik.com

Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim, a także nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Prezydent Miasta Racibórz – Gminny Komisarz Spisowy w Raciborzu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021. NSP 2021 trwać będzie od 1 kwietnia do 30 czerwca – według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 0:00.

- reklama -

Osoby zainteresowane będą mogły składać oferty w terminie od 1 lutego do 9 lutego 2021.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
– przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową,
– zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
– przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie raciborz.pl, BIP oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Raciborzu – nr tel. 32 755 06 13, e-mail: [email protected]

oprac. /kp/

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here