„Łączy nas energia” w gminie Kornowac. Nabór uzupełniający na listę rezerwową

panele fotowoltaika
Zdjęcie poglądowe. Fot. unsplash.com

Dotację będzie można uzyskać na dofinansowanie kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Kornowac.

Trwa nabór uzupełniający na listę rezerwową projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” w gminie Kornowac. Dotyczy to wyłącznie instalacji kolektorów słonecznych. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu zakończenia realizacji projektu.

- reklama -

Uczestnikiem projektu może być osoba nie posiadająca zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec gminy Kornowac na dzień składania wniosku. Wykonanie instalacji solarnej nie dotyczy budynków będących w trakcie budowy, a więc nieoddanych do użytkowania przed dniem złożenia dokumentacji w ramach naboru uzupełniającego. Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów mieszkalnych na terenie gminy Kornowac. Mieszkańcy z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie w przypadku pojawienia się oszczędności w środkach przewidzianych na realizację projektu, które pozwolą na poszerzenie listy uzupełniającej, gdy środki przewidziane na realizację projektu pozwolą na poszerzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału lub w przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestników.

Wzory dokumentów i regulamin znajdują się na stronie kornowac.pl i w Urzędzie Gminy Kornowac. W razie pytań należy zapoznać się z regulaminem naboru uzupełniającego, a w drugiej kolejności skontaktować z pracownikiem urzędu gminy – Adamem Panderem – tel. 32 4301037 wew. 114.

Jak informuje urząd gminy, dokonano wyboru wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne instalacje. Obecnie kluczowym etapem jest wpłata wkładu własnego przez mieszkańca. W najbliższym czasie rozpocznie się proces wysyłania wezwań do wniesienia wkładu własnego. Aby udział w projekcie był możliwy, konieczne jest uregulowanie należności w ciągu 14 dni. Przed montażem instalacji będzie podpisana umowa pomiędzy mieszkańcem a gminą. Na podstawie umowy przetwarzania danych osobowych wykonawcom przekazane zostały ankiety i w najbliższym czasie należy spodziewać się kontaktu przedstawicieli firm z mieszkańcami.

Realizacja inwestycji nastąpi w okresie od kwietnia do października 2021 r. Przed montażem z mieszkańcami skontaktują technicy firmy wykonawczej w celu przeprowadzenia wizji lokalnej obejmującej kontakt telefoniczny oraz wizytę na obiekcie.

W okresie trwałości projektu uczestnik projektu nie może modyfikować, przebudowywać, przerabiać, rozbudowywać itp. instalacji objętych projektem. Nie dotyczy to wymaganych napraw lub prac konserwacyjnych. W przypadku instalacji fotowoltaicznych nie ma możliwości rozbudowy instalacji, nie ma jednak przeciwwskazań dla montażu drugiej, niezależnej instalacji fotowoltaicznej, która będzie pracowała na osobnym falowniku.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here