Racibórz: Wydłużono termin ważności orzeczeń i kart parkingowych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Fot. freepik

Orzeczenia, których ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 8 marca 2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) wydłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności wydanych na czas określony.

- reklama -

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu przypomina, że orzeczenia, których ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 8 marca 2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Ponadto z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na okres wskazany powyżej, karty parkingowe zachowują ważność do upływu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here