Trzech dyrektorów raciborskich szkół z kolejnymi kadencjami

Sławomir Janowski. Fot. archiwum portalu

Swoją pracę będą kontynuować: Maciej Malinowski w II LO, Jacek Kąsek w CKZiU nr 1 i Sławomir Janowski w Mechaniku.

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 30 marca przyjęto uchwały o powierzeniu funkcji dyrektorów trzech ponadpodstawowych szkół powiatowych: II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”.

- reklama -

Zarząd po zapoznaniu się z wynikami rozstrzygniętych konkursów  zadecydował o powołaniu na stanowisko dyrektora:
– Macieja Malinowskiego (na okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2026 r.),
– Jacka Kąska (na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.),
– Sławomira Janowskiego (na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.).

Jednocześnie nadane zostały upoważnienia do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym kierowaniem jednostką i jej funkcjonowaniem oraz administrowaniem mieniem, w jakie została wyposażona, wykonywaniem zadań statutowych jednostki i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań oraz dysponowaniem środkami budżetowymi w ramach wydatków określonych w planie finansowym jednostki za dany rok.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here