Segreguj odpady – opracowano nowy informator

Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Racibórz wydał nowy informator: Jakie korzyści przynosi przestrzeganie zasad utrzymania porządku i czystości, ekologii oraz gospodarki odpadami?
22 stronicowa publikacja przeznaczona jest dla mieszkańców Raciborza i poświęcona jest zagadnieniom prowadzonej na terenie miasta gospodarki odpadami komunalnymi. Informator podzielony został na 6 działów.

Pierwszy z nich poświecony jest selektywnej zbiórce odpadów, co każdy wiedzieć powinien. Po zapoznaniu się z treścią tego działu dowiemy się wszystkiego o odpadach od momentu ich wytworzenia, składowania – segregacji.
Kolejny, drugi dział to tabelaryczne, roczne zestawienie informujące o efektach prowadzonej na terenie miasta segregacji odpadów.
Dział trzeci skierowany jest do mieszkańców domów jednorodzinnych. I tu pojawiają się również nowości .Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Racibórz , tzw. systemem workowym zbierane będą również odpady szklane. Worki do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw szklanych będą w kolorze zielonym. Warto wspomnieć, ze prowadzona od trzech lat w dzielnicach o zabudowie jednorodzinnej zbiórka odpadów segregowanych przynosi coraz lepsze rezultaty. Z prowadzonej ewidencji wynika jednak, że nie wszyscy mieszkańcy segregują odpady. Aby dodatkowo motywować mieszkańców domów jednorodzinnych do prowadzenia segregacji, na terenie Raciborza wprowadzony zostaje dwutaryfowy system opłat za odbiór odpadów komunalnych. W praktyce oznacza to, że osoby segregujące odpady, a wiec te, które regularnie wystawiają przed swoją posesję worki z wysegregowanymi odpadami, za odbiór odpadów niesegregowanych gromadzonych w pojemnikach, płacić będą tak jak do tej pory – opłatę podstawową. Osoby, które odpadów nie segregują zapłacą więcej, gdyż zostaną obciążone opłatą podstawową. Segregując odpady zyskuje się dwa razy. Po raz pierwszy, bowiem odbiór wysegregowanych odpadów jest nieodpłatny, a po raz drugi mniej płacąc za odbiór pozostałych odpadów.
Dział czwarty podaje istotne informacje dla mieszkańców domów wielorodzinnych. Tutaj znajdziemy instrukcje dotyczącą segregacji odpadów oraz dowiemy się o obowiązkach administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych.
Istotne również będą zawarte w piątym dziale informatora, informacje dla posiadaczy psów.
Na końcu zamieszczono Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Racibórz oraz istotne informacje o prowadzeniu deratyzacji. Informator zamyka harmonogram odbioru odpadów segregowanych w dzielnicach o zabudowie jednorodzinnej w 2004 roku.


Obecnie informatory są bezpłatnie rozprowadzane na terenie Raciborza.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here