Gimnazjalne dylematy

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego. Tegoroczni absolwenci szkół gimnazjalnych staną przed poważną decyzją. Technikum, liceum, czy może zawodówka? Jaką szkołę wybrać? W Raciborzu i powiecie raciborskim przed takim dylematem stanie 1520 uczniów. Dla nich właśnie Starostwo Powiatowe w Raciborzu przygotowało 2028 miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zgodnie
z nową siecią będą funkcjonowały cztery typy szkół: licea ogólnokształcące,
licea profilowane, technika i zasadnicze szkoły zawodowe. Część palcówek
zostanie przekształcona, inne będę zlikwidowane.
 

- reklama -


Do wszystkich szkół w powiecie raciborskim obecnie uczęszcza 6687 uczniów,
którzy chodzą do jeszcze aktualnej sieci szkolnej, która jednak od 1 września
zostanie nieco zmieniona. Obecnie największą szkołą w Raciborzu jest Zespół
Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka. Do szkoły tej uczęszcza 1236 uczniów.
1000 uczniów jest w Zespole Szkół Ekonomicznych, 999 w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
W ramach restrukturyzacji przekazaliśmy Zespół Szkół technicznych w Kuźni
Raciborskiej gminie Kuźnia Raciborska. Rada powiatu w styczniu br. podjęła
także uchwałę o przekazaniu władzom województwa śląskiego trzech placówek:
Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących

im. Marii Grzegorzewskiej
,
Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego
w Kuźni Raciborskiej oraz Specjalnego Ośrodka
Szkolno _ Wychowawczego
w
Rudach
– powiedział Jerzy Wziontek
etatowy członek zarządu Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Od 1 września w Raciborzu będzie
istniała sieć 12 szkół. LO nr 1 przekształci się w Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1. Nadal funkcjonowało będzie LO nr 2 tworząc jednocześnie Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2, w którego strukturach powstanie także Liceum Uzupełniające
nr 2. Natomiast w Zespole Szkół Ekonomicznych od 1 września br. otwarte
zostanie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Podobnie będzie w Zespole
Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Mechanicznych, gdzie również powstanie
Technikum Uzupełniające. 

Jest
to tak zwane przekształcenie. Czyli nic nie likwidujemy, wygaszamy jedynie szkoły
starego typu, a na ich miejsce tworzymy licea bądź technika uzupełniając

dodał Jerzy Wziontek 

Starostwo Powiatowe w
Raciborzu dla absolwentów szkół gimnazjalnych przygotowało na rok szkolny
2004/2005 kilka nowości. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz
pierwszy uruchomiona zostanie klasa sportowa o specjalności piłka siatkowa. Z
kolei Zespół Szkół Budowlanych proponuje młodzieży dwa nowe zawody:
technik architektury krajobrazu i technik drogownictwa. 

Zdaniem Jerzego Wziontka – to wielka nowość. Szkoła myśli perspektywicznie. Już niebawem w
pobliżu Raciborza rozpocznie się budowa autostrady. Z takim zawodem młodzi
ludzie znajdą tam zatrudnienie.
 

Już od 15 marca przyszli
absolwenci mogą składać dokumenty w wybranych przez siebie szkołach. Można
je składać jednocześnie w trzech placówkach. Referat Edukacji, Kultury i
Sportu Starostwa Powiatowego Raciborzu dla wszystkich gimnazjalistów przygotował
specjalne informatory. Poradniki trafią do uczniów szkół w Raciborzu,
powiecie raciborskim jak i w miastach ościennych. Każdy informator zawiera
szczegóły dotyczące warunków naboru w poszczególnych szkołach. Kiedyś
decydował o tym egzamin wstępny, teraz liczy się ilość punktów, które
uczeń otrzymuje za egzamin gimnazjalny. W postępowaniu kwalifikacyjnym
maksymalnie można uzyskać 200 punktów: 100 punktów za egzamin oraz 100 punktów
za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum (język polski i dodatkowo trzy
wybrane przedmioty) i inne osiągnięcia. Na przykład za ocenę celującą na
świadectwie uczeń dostaje 16 punktów, za bardzo dobrą 13 punktów, a za
dopuszczającą tylko 3 punkty. Dodatkowo za udział w konkursach przedmiotowych
na szczeblu wojewódzkim gimnazjalista może otrzymać 20 punktów, a za osiągnięcia
sportowe i artystyczne 8 punktów. 

O przyjęciu kandydata do
pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów. Każda szkoła
w postępowaniu rekrutacyjnym określa minimalną granicę punktów, która
kwalifikuje ucznia do przyjęcia. Po dokonaniu wszelkich formalności 30 czerwca
we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych ogłoszone zostaną listy osób przyjętych.
Wówczas uczniowie do 2 lipca muszą potwierdzić chęć nauki w danej szkole,
dostarczyć oryginały świadectw ukończenia gimnazjum i oryginały zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Placówki, które będą miały
nadmiar wolnych miejsc mogą jeszcze w terminie od 23 do 31 sierpnia
przeprowadzić dodatkową rekrutację, a 1 września dla pierwszoklasistów w
nowej szkole zadzwoni pierwszy dzwonek 

Joanna Wyleżoł

 

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here