Szkolny program przeciwdziałania agresji

W Sportowej Szkole Podstawowej Nr 15 w Raciborzu podsumowano realizację „Szkolnego programu przeciwdziałania agresji” Szkolny teatr profilaktyczny Powsinoga zaprosił uczniów klas I – VI na przedstawienie pt. „Stop przemocy”. Twórcami i opiekunami teatru są nauczycielki j. polskiego: Katarzyna Halfar i Joanna Chrzanowska-Rybeczka. Spektakl został zaprezentowany również na V Powiatowym Festiwalu Zespołów Artystycznych, gdzie otrzymał wyróżnienie. Aby uczniowie czuli się bezpiecznie w swojej szkole, w listopadzie rozpoczęto realizację „Szkolnego programu przeciwdziałania agresji”. Program powstał z inicjatywy Zespołu Wychowawczego pod kierunkiem pedagoga szkolnego Małgorzaty Kozioł.
Nauczyciele przygotowali scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów nauczania zintegrowanego i dla klas IV – VI. W oparciu o scenariusze wychowawcy przeprowadzili zajęcia w swoich klasach, podczas których omawiano zjawiska agresji oraz opracowywano sposoby jej zapobiegania.
Nauczyciele przygotowali się do tych działań podczas szkoleniowej Rady Pedagogicznej poświęconej tematyce przemocy w szkole i poza nią. Udoskonalono system zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz opracowano „Regulamin wewnętrzny szkoły dotyczący reakcji na zachowania agresywne uczniów”.
Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy zapoznali ich ze sposobami przeciwdziałania przemocy oraz zachęcali rodziców do współpracy w eliminowaniu zjawiska agresji.

/oprac. M.Kozioł/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here