Niemieckie żądania

Starostwo Powiatowe prowadzi sprawę o zwrot nieruchomości położonej na rogu ulic Staszica i Kolejowej, czego domaga sie pewien obywatel Niemiec. W całym Raciborzu stoi ponad trzydzieści kamienic, których zwrotu mogą się domagać Niemcy.

Nie byłoby problemu, gdyby niedopatrzenia, których dopuścili się polscy urzędnicy przed kilkudziesięcioma laty. W latach 70 i 80 wiele osób narodowości niemieckiej opuszczało Polskę i zostawiało nieruchomości, które na mocy obowiązującego wówczas prawa przechodziły na własność Skarbu Państwa. Zadaniem urzędników zasiadających w prezydiach Rad Narodowych było wpisanie do ksiąg wieczystych nowego właściciela nieruchomości. Niestety często nie dopełniano tego obowiązku, co chce skrzętnie wykorzystać Pruskie Towarzystwo Powiernicze (Preussische Treuhand), które oferuje Niemcom pomoc prawną w odzyskaniu pozostawionego w Polsce majątku. Co prawda w Raciborzu na 476 budynków, które posiada gmina, tylko 32 ma w księgach wieczystych wpisane Niemców, ale rewindykacja może dotyczyć również niezabudowanych parcel oraz gruntów ornych.
Więcej w Nowinach Raciborskich nr 31 z 27 lipca 2004 r.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here