Sześciolatki do szkoły

Celem wprowadzenia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich jest zapewnienie wszystkim dzieciom pochodzącym z różnych środowisk dobrego przygotowania do nauki szkolnej, warunkującego sukcesy edukacyjne. Takie przygotowanie będzie realizowane przede wszystkim w przedszkolach. W sytuacji niewystarczającej liczby miejsc w przedszkolach oddziały przedszkolne będą organizowane w szkołach podstawowych.Od września tego roku po raz pierwszy wszystkie dzieci sześcioletnie zaczną naukę w zerówce. Nie należy tym się przerażać i oskarżać ministerstwo edukacji o zabieranie dzieciom dzieciństwa. Obecnie dzieci o wiele szybciej rozwijają się od swoich równolatków z lat siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych i bez obaw mogą podjąć naukę o rok wcześniej.
Zerówki zlokalizowane są w przedszkolach, wyposażonych w sprzęt odpowiadający potrzebom sześciolatków i pozwalające im zdobywać wiedzę przy okazji zabawy.
Zerówka to również miejsce, gdzie dziecko ma możliwości bawienia się w grupie, więc nabywania w ten sposób postaw prospołecznych. Zabawy z rówieśnikami uczą, że czasem się przegrywa, że są zasady gry, których trzeba przestrzegać. Systematycznie odbywające się zajęcia uczą też obowiązkowości.
Po ukończeniu zerówki dziecko powinno umieć: dzielić wyrazy na sylaby, podać pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie, odwzorować kształty, rozpoznawać drukowane litery i cyfry, wskazywać, która z cyfr 0-9 jest większa lub mniejsza, odróżniać strony prawa-lewa, góra-dół, posługiwać się przyborami szkolnymi. Poza tym dziecko wykonuje ćwiczenia wymagające koordynacji ruchowej i sprawności manualnej.
Czy należy dziecko przygotować do zerówki? Przygotować tylko emocjonalnie. Niech dziecko wie, że to przyjemna konieczność, a nie rozłąka z rodzicami za karę, bo nie chciały uczyć się w domu. Resztę wykonają za rodziców, ale z ich pomocą, wykwalifikowani pedagodzy.

/BSp/

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here