Ekolodzy o Kamienioku

Składowisko odpadów było prowadzone nielegalnie i to jeszcze na terenie, który jest objęty jedną z ustawowych form ochrony przyrody, jaką jest park krajobrazowy. Czy zostaną wyciągnięte z tego dalsze konsekwencje?
Teren ów leży w granicach Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” i międzynarodowego korytarza ekologicznego Doliny Odry oraz graniczy z Arboretum Bramy Morawskiej – ogrodem botanicznym. Przeznaczeniem tego terenu powinny być cele ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Do tego, że teren lasu komunalnego Obora posiada duże walory przyrodnicze nie trzeba nikogo przekonywać. Budowa na terenie graniczącym marketu zniweczy większość ciekawych planów (choćby ze względów krajobrazowych, nie wspominając o aspekcie zanieczyszczeń pochodzących z parkingów). Twierdzę, że zniszczono pewną wizję, która mogłaby rozsławić Racibórz ze względów naukowych i turystycznych oraz służyć edukacji młodzieży.


Na zlecenie Urzędu Miasta Racibórz powstało opracowanie o nazwie Projekt Technicznego Urządzenia Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Za to opracowanie my podatnicy zapłaciliśmy 100 tys. zł. Skoro raz powiedziało się „A” to teraz trzeba powiedzieć „B”. Autorzy tego opracowania rozciągnęli dość ciekawe pomysły, które służyłyby mieszkańcom Raciborza oraz całemu regionowi. Na obecnej części zasypanej stawu „Kamieniok” usytuowano palmiarnię (mapa nr 52),
w części lasu powstałaby wieża widokowa (mapa nr 51) oraz most wiszący na wysokości korony drzew. Proponowało się wybudowanie tunelu pieszego dla zwiedzających ze specjalnego przeźroczystego tworzywa na dnie Stawu Kamieniok dla obserwacji ekosystemu wodnego
w jego naturalnych warunkach. Są to tylko nieliczne atrakcje turystyczne, które zestawiając z działalnością naukową (bank genów, katalogowanie i dokumentacja komputerowa, geobotanika, genetyka, badania naukowe itd.) i pozanaukową (wykłady, odczyty, plenery, opracowanie metod rekultywacji terenów zdegradowanych śląska, tworzenie projektów zieleni urządzonej miast i dostarczanie na ten cel sadzonek itd.) tworzą wizję przysłaniającą swoim charakterem i wielkością (a wszystko to pod patronatem Polskiej Akademii Nauk) niejedno centrum handlowe, na które można byłoby znaleźć inne miejsce. Możliwość podłączenia kolejki wąskotorowej w Rudach z linią kolejową przy Arboretum, baza noclegowa na campingu, pozostała część Stawu Kamieniok, unikatowa przyroda, możliwość zainicjowania działalności naukowej dotyczącej rzeki Odry predestynują ten teren dla takich celów. To tylko w skrócie przedstawiona wizja. Czy w Raciborzu nie może powstać coś unikatowego w skali śląska? W taki sposób szybko stalibyśmy się znaczącym centrum subregionalnym, które straciliśmy w ocenie mieszkańców
na rzecz Rybnika. Wykorzystajmy naukowców zaangażowanych w ten projekt – wykorzystajmy środki z Unii Europejskiej na ten cel.


W miejsce tego wszystkiego ma-my awanturę o nielegalne składowisko odpadów na terenie Stawu „Kamieniok”. Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska, który zwraca uwagę Staroście o fakcie kontroli Miejskiego Składowiska Odpadów i terenu Stawu Kamieniok i wynikających z tego wnioskach, powinno iść dalej. Składowisko odpadów było prowadzone nielegalnie i to jeszcze na terenie, który jest objęty jedną z ustawowych form ochrony przyrody, jaką jest park krajobrazowy. Czy zostaną wyciągnięte z tego dalsze konsekwencje? Czy ktoś stanie w obronie środowiska? Czy może z dużej chmury będzie mały deszcz.Grzegorz Urbas

("Oblicza" nr 9 wrzesień 2004)

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here