Gość w dom-telewizor milczy!

  Katarzyna Halfar

  Temat lekcji: Gość w dom-telewizor milczy!
  Scenariusz lekcji j.polskiego w kl. VI

  Cele ogólne:
  Zapoznanie z wierszem P.Bosmansa „Zawsze jesteś mile widziany”.
  Kształcenie umiejętności korzystania ze słowników.
  Kształcenie umiejętności pracy w grupie.
  Cele szczegółowe:
  UCZEŃ:
  czyta tekst ze zrozumieniem
  określa główną myśl utworu
  wypowiada się na zadany temat
  zna przysłowia o gościnności
  korzysta ze „Słownika synonimów
  rozumie, na czym polega świadome korzystanie z telewizor
  METODY:
  Praca w grupach, praca z książką, scenki dramowe, debata, mapa mentalna, burza mózgów.
  POMOCE DYDAKTYCZNE:
  słowniki, plansza, podręcznik, „Księga przysłów”
  TOK LEKCJI
  1 Rozmowa wstępna o domu (Jaki jest twój dom?).
  2 Tworzenie mapy mentalnej wokół słowa „gościnność’’.
  3 Praca ze „Słownikiem synonimów”- uzupełnianie mapy mentalnej.
  4 Czytanie wiersza P.Bosmansa „Zawsze jesteś mile widziany”
  5 Wyszukiwanie wersów, wyjaśniających, czym jest gościnność.
  6 Przypomnienie przysłów o gościnności („Gość w dom-Bóg w dom”)
  7 Zapis części tematu ,,Gość w dom…” oraz kilku przysłów do zeszytu.
  8 Praca w parach- przygotowanie scenki „Przychodzi gość do domu”.
  9 Prezentacja scenek.
  10 Praca ze „Słownikiem wyrazów obcych”: wyjaśnienie pojęć bon ton, savoire-vivre oraz tworzenie poprawnych zwrotów i wyrażeń (np. przestrzegać savoire-vivre’u).
  11 Rozmowa o roli telewizora w domu. (Czym jest dla domowników?)
  12 Głośne czytanie tekstu A. Kani „Gość w dom”.
  13 Uzupełnienie tematu: telewizor milczy.
  14 Wprowadzenie debaty: TELEWIZJA SZKODZI CZY POMAGA DOMOWNIKOM?
  15 Podsumowanie debaty.
  16 Zapisanie wniosku z debaty – pozostałej części tematu „… telewizor milczy”.
  17 Praca w grupach- redagowanie kilku zasad właściwego korzystania z telewizji.
  18 Omówienie pracy w grupach.
  19 Praca domowa – Zapisz zasady właściwego korzystania z telewizji.


  DEBATA (zadania dla grup)
  GRUPA 1
  Zapiszcie argumenty przemawiające za tym, że TELEWIZJA SZKODZI DOMOWNIKOM.
  Wybierzcie swego rzecznika, który przedstawi argumenty.
  Wybierzcie też sekundanta Waszego rzecznika.
  Czas:10 min.


  GRUPA II
  Zapiszcie argumenty przemawiające za tym, że TELEWIZJA POMAGA DOMOWNIKOM
  Wybierzcie swego rzecznika, który przedstawi argumenty.
  Wybierzcie też sekundanta rzecznika.
  Czas: 10 min.


  ZADANIA OSOBY PROWADZˇCEJ DEBATĘ
  1 Udziela głosu rzecznikowi grupy 1.
  2 Udziela głosu rzecznikowi grupy 2.
  3 Sekundant grupy 1 stara się obalić argumenty rzecznika grupy 2.
  4 Sekundant grupy 2 stara się obalić argumenty rzecznika grupy 1.
  5 Zwraca się do publiczności: Czy ktoś chce zabrać głos?(ok. 1 min.)
  6 Zarządza głosowanie publiczności – TELEWIZJA SZKODZI czy TELEWIZJA POMAGA .


  Opracowała mgr Katarzyna Halfar
  nauczycielka j. polskiego w SSP15 w Raciborzu  Scenariusz lekcji języka polskiego jest załącznikiem do artykułu „Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego”.

  - reklama -
  - reklama -

  7 KOMENTARZE

  1. To naprawdę warta polecenia pozycja. W przystępny i bardzo interesujący; a zarazem rzetelny sposób ukazuje dzieje Śląska.
   Na 14 stronie Autor cytuje wiersz naszej rybnickiej poetki – Janiny Podlodowskiej – to ten, którego autora nie zna.
   Polecam!

  2. Super, że w szkole jest nowa pracownia komputerowa i od września nauka na informatyce będzie lepiej wyglądała, ale szkoda, że to dopiero teraz kiedy kończymy szkołę….

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here