sobota, 23 października, 2021
Strona główna Tagi PUBLIKACJE

Tag: PUBLIKACJE

Almanach Prowincjonalny nr 26

Almanach Prowincjonalny nr 26 o raciborskiej poezji z fotografiami Raciborza

 26.numer Almanachu Prowincjonalnego otwiera wiersz Jana Darowskiego "Brzeską aleją", w którym czytamy:Pięćdziesiąt lat już idę tą aleją lip z których się żadna nie starzeje...Jan Darowski wspomina...

W stronę edukacji medialnej

Instytut Studiów Edukacyjnych PWSZ w Raciborzu do już istniejących oferty specjalności na kierunku pedagogika pragnie dołączyć w roku akademickim 2010-2011 specjalność: edukacja medialna.Dla uzasadnienia...

Posłuchaj reportażu o programie „Uczeń na wsi”

Celem projektu jest wyrównanie szans w zdobywaniu wiedzy przez niepełnosprawną młodzież zamieszkującą tereny wiejskie. Ponadto program ma służyć poprawie warunków kształcenia niepełnosprawnych uczniów, umożliwieniu...

Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Edukacja ekologiczna w przedszkolu: konkurs ekologiczny, scenariusz zajęć z edukacji matematyczno- plastycznej dla dzieci 5- letnich. Opracowała Aleksandra Wawoczny.Od lat niepokojąco wzrasta liczba czynników...

Pedagogika zabawy inspiracją pracy nauczyciela

Opracowała: Beata BobrowskaOd kilkunastu lat na polskim rynku edukacyjnym gości pedagogika zabawy. Głównym ośrodkiem jej upowszechniania jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA działające w...

Problem autorytetu rodzicielskiego w wychowaniu

(w odniesieniu do młodzieży umieszczonej w zakładzie poprawczym) Dlaczego w swojej pracy postanowiłem podjąć problem autorytetów rodzi-cielskich? Ponieważ uważam, że w obecnych czasach następuje dewaluacja...

Metody pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie

Teresa FijałkowskaMetody pracy z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie - propozycje zabaw z wykorzystaniem "Gier i zabaw przeciwko agresji" R. Portmanna to prpozycja nauczycielki Przedzkola nr...

Tydzień Holocaustu i przeciwdziałań zbrodniom przeciwko ludzkości

Danuta GalwasHolocaust to największa i najstraszniejsza tragedia jaka spotkała ludzkość na przestrzeni wieków, ze względu na swój rozmiar jak i zwyrodnienie.I. WSTĘPHolocaust to...

Scenariusz z okazji obchodów „Pierwszego Dnia Wiosny”

Scenariusz z okazji obchodów "Pierwszego Dnia Wiosny"... Przygotowanie do uroczystości. Ogłoszenie konkursu międzyklasowego na najlepiej wykonany plakat do wiersza Mieczysławy Buczkówny "Znaki wiosny"... ...

ROLA ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH W REWALIDACJI DZIECKA NIESŁYSZˇCEGO

Dzieci głuche w normie intelektualnej mają rozwinięty zmysł wzroku i dobrą pamięć wzrokową. Dzięki temu opanowują systemy komunikowania się między sobą: język migowy, mimikę,...

Konwencja o Prawach Dziecka

Anna ZganiaczDnia 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jednomyślnie uchwaliło i przyjęło wielostronną umowę międzynarodową z dziedziny praw człowieka - Konwencję...

Podsumowanie przebiegu praktyki hospitacyjnej

W roku akademickim 2003/2004 w ramach obowiązkowych zajęć słuchacze Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych brali czynny udział w praktyce hospitacyjnej w II Liceum...

Szkoła przyjazna dziecku

Estera Kurzydem "Ale co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tym, że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem..." ...

Przed wizytą w teatrze

Joanna Chrzanowska-Rybeczka Temat: O czym powinniśmy wiedzieć przed wizytą w teatrze? Scenariusz lekcji dla klasy V-VI Cele lekcji: wzbogacenie słownictwa związanego z teatremumiejętne...

O wolną Polskę

Katarzyna Halfar Scenariusz audycji radiowej z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.Utwór muzyczny ("Polonez" - "Cieszmy się bracia, nadzieją")NARRATOR 1: Zapraszamy do wysłuchania audycji...

Gość w dom-telewizor milczy!

Katarzyna Halfar Temat lekcji: Gość w dom-telewizor milczy! Scenariusz lekcji j.polskiego w kl. VICele ogólne:Zapoznanie z wierszem P.Bosmansa "Zawsze jesteś mile widziany".Kształcenie umiejętności korzystania ze...

Edukacja teatralna w szkole podstawowej

Joanna Chrzanowska-Rybeczka Teatr w kształceniu polonistycznym w szkole podstawowej może funkcjonować na kilku płaszczyznach i to zarówno w czasie nauczania lekcyjnego, jak i podczas zajęć...

Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego

Katarzyna Halfar Główne założenie metod aktywizujących to przewaga uczenia się nad nauczaniem, a więc większe zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny. Nauczyciel przestaje być nieomylnym ekspertem,...

Gry i zabawy dydaktyczne

Aktywizację działalności poznawczej poprzez zabawy i gry dydaktyczne uznać możemy za ważny czynnik optymalizujący proces wychowania i nauczania wczesnoszkolnego. Uruchamiane w ten sposób mechanizmy...

Rodziny wokół nas

Temat dnia: Moja rodzina.Zapis w dzienniku Czytanie wiersza J. Tuwima. Rozmowa na temat wiersza. Próby tworzenia nowego nazwiskadla swojej rodziny, kierując się zainteresowaniami, itp. Tworzenie...

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

"Im więcej przemocy dziecko doświadczy dorastając, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie stosować przemoc jako dorosły". Diana i Louis Eversine.Od kilku lat pracujemy w Ośrodku Szkolno Wychowawczym...

Postawy społeczne młodziezy niesłyszącej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w OSWNiS w Raciborzu

Proces rozwoju każdego człowieka przebiega w otoczeniu społecznym, skąd wynika potrzeba przystosowania się jednostki do warunków środowiska społecznego.Jednostce o normalnym rozwoju psychofizycznym to przystosowanie...

OPIS I ANALIZA PROBLEMU WYCHOWAWCZEGO

Wojtek, uczeń obecnej klasy czwartej. Uczęszczał na moje zajęcia przez trzy lata. W pierwszej klasie nie miał żadnych problemów. Wspaniale opanowywał wiadomości i umiejętności,...

Agresja u dzieci

Barbara Galińska Kontakty interpersonalne są nieodłącznym elementem funkcjonowania jednostki w społeczności. Na grunt takich relacji międzyludzkich każdy wnosi własne postawy, oczekiwania, emocje, które niejednokrotnie okazują się rozbieżne. Poprzez...

Edukacyjne walory teatrzyku dziecięcego

Elżbieta Glensk Edukacyjne walory teatrzyku dziecięcegoEdukacyjne walory teatrzyku dziecięcego

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z chemii

Magdalena KlimaBadanie odczynu ph różnych substancji.PRZEDMIOTY: chemia, kółko chemiczne, ekologiczna ścieżka edukacyjnaTEMAT: Badanie odczynu ph różnych substancji.Cele zajęć:Cele ogólneOkreślanie odczynu ph wybranych substancjiPoziom wiadomościA....

Program kółka chemicznego dla gimnazjum

Magdalena Klima Uczeń to "mały człowiek" Ucz go, wychowuj, Rozbudzaj twórczą ciekawość, Pozwól mu samodzielnie myśleć, Wzbudź zaufanie, a spełnisz się jako "nauczyciel" SPIS TREśCI:I. WSTĘPII. CELE PROGRAMU ...

Przykład metody aktywizującej na lekcji matematyki

Beata ŁodziakPrzykład metody aktywizującej na lekcji matematykiPrzykład metody aktywizującej na lekcji matematyki

Plan współpracy wychowawców kl. IV – VI w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy

Agnieszka CzarnaElżbieta SzczecinaPlan współpracy wychowawców kl. IV - VI w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy1. Agnieszka Czarna nauczyciel języka polskiego i historii Szkoła Podstawowa nr...

Kara czy nagroda

Teresa FijałkowskaDaleka jest droga od twierdzenia, iż dziecku trzeba na wszystko pozwolić, że może robić to, co chce. Wychowywanie to także proces uspołeczniania dziecka...
- Reklama -

Polecane

- Reklama -

Najnowsze