Rodziny wokół nas

  Temat dnia: Moja rodzina.

  Zapis w dzienniku


  Czytanie wiersza J. Tuwima. Rozmowa na temat wiersza. Próby tworzenia nowego nazwiskadla swojej rodziny, kierując się zainteresowaniami, itp. Tworzenie określeń; Rodzina-przymiotniki. Uzupełnienie tekstu z lukami. Improwizacje muzyczne dzieci do fragmentu wiersza. Ustalenie rytmu wiersza. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie w zakresie liczby sto. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Drzewo genealogiczne mojej rodziny.


  Cele operacyjne:


  A. Uczeń zna / wie:
  – zna pojęcie "drzewo genealogiczne"
  – zna imiona najbliższych osób w swojej rodzinie
  – zna nazwę miejscowości w której mieszka


  B. Uczeń potrafi:
  – uporządkować liczby rosnąco
  – wypowiedzieć się w rozwiniętej formie na określony temat
  – samodzielnie redagować tekst
  – uzupełniać tekst z lukami
  – wykonywać działania matematyczne
  – tworzyć rytm i melodię do tekstu


  C. Uczeń rozumie:
  – uczeń rozumie termin "drzewo genealogiczne"
  – termin przymiotnik
  – rolę rodziny i jej wpływ na młode pokolenie (dzieci)


  Metody:


  – informacyjna
  – poszukująca
  – praktyczne działanie


  Formy pracy:


  – zbiorowa jednolita
  – zbiorowa zróżnicowana
  – indywidualna jednolita
  – indywidualna zróżnicowana


  środki dydaktyczne:
  kaseta z wierszem "Pan Tralaliński", treść wiersza dla każdego ucznia, propozycje
  przymiotników, działania matematyczne, po uporządkowaniu tworzą hasło "Moja rodzina", zdania z lukami, drzewo genealogiczne klasy, zadania tekstowe.


  Przebieg lekcji:


  1. Słuchanie wiersza J. Tuwima "Pan Tralaliński":
  – rozmowa na temat wiersza
  – ustalenie, dlaczego ta rodzina nazywa się Tralalińscy
  – wymyślanie nowej nazwy własnej rodziny


  2. Próby ustalenia jaka może być rodzina. Uczniowie proponują przymiotniki
  określające rodzinę: dobra, miła, pobożna, radosna, spokojna, kłótliwa, rozśpiewana, wysportowana itp.


  3. Czytanie fragmentu wiersza. Ustalenie rytmu wiersza. Improwizacje muzyczne
  uczniów do fragmentu wiersza.  O Panu Tralalińskim


  W śpiewowicach, pięknym mieście,
  Na ulicy Wesolińskiej
  Mieszka sobie słynny śpiewak,
  Pan Tralisław Tralaliński.
  Jego żona- Tralalona,
  Jego córka- Tralalurka,
  Jego synek- Tralalinek,
  Jego piesek- Tralalesek.
  No, a kotek? Jest i kotek,
  Kotek zwie się Tralalotek.
  Oprócz tego jest papużka,
  Bardzo śmieszna Tralalużka.


  4. Rytm w działaniu matematycznym.


  5. Praca w grupach:
  Wykonanie działań matematycznych na mnożenie i uporządkowanie liczb rosnąco. Hasło: Moja rodzina.


  6. Rozmowa z uczniami na temat ich rodzin, zainteresowań, sposobu spędzania wolnego czasu.


  Przerwa śródlekcyjna  7. Uzupełnianie zdań z lukami na kartce w kształcie liścia.


  Pozostawienie wolnego miejsca w liściu ma na celu umożliwienie uczniom swobodne pisemne wypowiedzi na temat swojej rodziny.  8. Kolorowanie liści i naklejanie ich na klasowym drzewie genealogicznym.


  9. Rozwiązywanie zadań tekstowych np. Tomek i Ewa są rodzeństwem. Ewa ma 9 lat,
  a Tomek 15. Ile lat mają razem?


  10. Tworzenie przez uczniów wiersza dotyczącego własnej rodziny z wykorzystaniem nowej nazwy własnej rodziny.


  11. Zadanie domowe


  Uzupełnij drzewo genealogiczne swojej rodziny.


  (Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z rysunkiem drzewa genealogicznego. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie rysunku).
  konspekt opracowała


  mgr Elżbieta Furmanowicz
  Nauczycielka nauczania zintegrowanego SP nr 8 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

  - reklama -

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here