Posłuchaj reportażu o programie „Uczeń na wsi”

  0

  Celem projektu jest wyrównanie szans w zdobywaniu wiedzy przez niepełnosprawną młodzież zamieszkującą tereny wiejskie.

  Ponadto program ma służyć poprawie warunków kształcenia niepełnosprawnych uczniów, umożliwieniu uczestnictwa w zajęciach, mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej oraz likwidacji barier transportowych.

  - reklama -

   

  Adresatami programu w obszarze B są gminy, na terenie których zamieszkują uczniowie będący adresatami obszaru A programu. W ramach obszaru B programu, dofinansowanie obejmie koszty wydatków gminy na zakup fabrycznie nowych pojazdów (mikrobusów – pojazdów 9-cio osobowych i autobusów) służących do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

   

  Adresatami programu w obszarze A są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej lub miasta do 5 tyś. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

  Reportaż przygotował Mateusz Ulański.
  Posłuchaj:

  /ab/

  - reklama -

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here