Podsumowanie przebiegu praktyki hospitacyjnej

  W roku akademickim 2003/2004 w ramach obowiązkowych zajęć słuchacze Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych brali czynny udział w praktyce hospitacyjnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu. Uczestniczyli w niej studenci III roku sekcji j. niemieckiego z dwóch grup dziennych i jednej grupy wieczorowej w okresie od października 2003 do maja 2004r.

  Lekcje przeprowadzono i hospitowano w klasach pierwszych i drugich prowadzonych przez p. mgr Annę Maurer, p. mgr Irenę Krawczyk i p. mgr Ewelinę Jarosz.


  Studenci przychodzili systematycznie, zgodnie z ustaleniami w grupach kilkuosobowych w każdy czwartek na lekcje. Jeden ze słuchaczy lekcje prowadził, podczas gdy inni zajęcia obserwowali. Każda przeprowadzona godzina lekcyjna została omówiona z prowadzącym i obserwatorami, bezpośrednio po lekcji lub też w kilka dni później. Każdy prowadzący miał możliwość wypowiedzenia się na temat lekcji, jej celów, toku i sposobu przeprowadzenia. Często odbywały się również rozmowy przed lekcją, gdzie osoby prowadzące konsultowały się w sprawie sposobu przeprowadzenia lekcji z nauczycielem hospitującym. Z przeprowadzonych lekcji studenci przygotowywali konspekty lekcji do oceny nauczyciela.


  Studenci wykazali się systematycznością, sumiennością i zaangażowaniem podczas trwania praktyki. Konfrontacja miała ma celu ukazanie zarówno pozytywnych jak też i ujemnych stron pracy studentów. Słuchacze potrafili wyciągać trafne wnioski z przeprowadzonych lekcji oraz umiejętnie stosowali się do wskazówek opiekuna dotyczących kwestii merytorycznej i metodycznej zajęć. Każda przeprowadzona lekcja została po dokładnym omówieniu oceniona.


  Współpraca z dyrekcją i nauczycielami j. niemieckiego w II LO w Raciborzu, zarówno w kwestii organizacyjnej jak też i praktycznej, układała się bardzo dobrze.


  Nauczycielki j. niemieckiego tj. p. A. Maurer, p. I. Krawczyk i p. E. Jarosz z wielkim zaangażowaniem pomagały studentom w przygotowaniu i przeprowadzeniu lekcji, udostępniały materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do lekcji, uzgadniały sposób przeprowadzenia zajęć oraz opiniowały pracę studentów udzielając cennych wskazówek.


  Estera Jasita – opiekun praktyk

  - reklama -
  - reklama -

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here