Przed wizytą w teatrze

  Joanna Chrzanowska-Rybeczka

  Temat: O czym powinniśmy wiedzieć przed wizytą w teatrze?
  Scenariusz lekcji dla klasy V-VI

  Cele lekcji:
  wzbogacenie słownictwa związanego z teatrem
  umiejętne dobieranie wyrazów bliskoznacznych
  formułowanie zasad dobrego wychowania
  rozróżnianie twórców przedstawienia

  Pomoce do lekcji:
  kartki z peryfrazami pojęć teatralnych
  plansza ze znakami teatru i twórcami przedstawienia
  arkusze papieru, kolorowe pisaki
  słownik wyrazów bliskoznacznych

  Części lekcji:
  I.Rozdanie kartek. Prośba o wpisanie odpowiednich wyrazów obok podanych wyjaśnień.
  a.przedmiot wykorzystywany w przedstawieniu teatralnym……………….
  b.ten, który podpowiada aktorom………………………….
  c.przerwa w teatrze………………………….
  d.inaczej przedstawienie teatralne………………………..
  e.dzwonek w teatrze………………………….
  f.spis przedstawień granych w danym miesiącu………..
  g.pierwszy występ aktora………………………..
  h.to co opada po przedstawieniu……………………
  i.ci, którzy oglądają przedstawienie…………………


  II.Zapisanie na tablicy słowa „spektakl ” i ” grać”. Próba znalezienia synonimów przy pomocy słownika wyrazów bliskoznacznych.


  III.Wywieszenie na tablicy planszy. Zachęcenie uczniów do odpowiedniego połączenia wyrazów z dwóch grup.
  Znaki teatru: słowo, dźwięk, muzyka, ruch, taniec, stroje, kosiumy , dekoracje, urządzenie sceny. Twórcy przedstawienia: scenograf, choreograf, kompozytor, aktor, kostiumolog.


  IV .Wyjaśnienie słowa ” savoir- vivre”- zasady dobrego wychowania
  a.propozycja pracy w 4 grupach, rozdanie arkuszy papieru,
  b.sformułowanie polecenia
  Dwie grupy zapiszą zasady dobrego zachowania podczas przedstawienia,
  pozostałe dwie grupy zapiszą zasady dobrego zachowania podczas antraktu.
  c.odczytanie wyników pracy przez liderów grup
  d.wybór najciekawszych propozycji i wywieszenie ich w klasieEwaluacja:

  opracowanie słowniczków terminów teatralnych

  przygotowanie teatralnego savoir- vivru
  ( termin realizacji 4 tygodnie )

  Opracowała
  Joanna Chrzanowska-Rybeczka


  Scenariusz lekcji jest załącznikiem do artykułu: Edukacja teatralna w szkole podstawowej.

  - reklama -
  - reklama -

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here