Przeciwdziałanie agresji i przemocy

  „Im więcej przemocy dziecko doświadczy dorastając, tym większe prawdopodobieństwo,
  że będzie stosować przemoc jako dorosły”.
  Diana i Louis Eversine.

  Od kilku lat pracujemy w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Niesłyszących
  i Słabosłyszących w Raciborzu. Angażując się w proces nauczania i wychowywania,
  nie tylko przybliżamy naszym uczniom świat podsuwając rozwiązania wielu problemów, ale w sposób odpowiedzialny wpływamy na ich odbiór rzeczywistości. Naszym zadaniem jest wypracowanie takich metod wychowawczych, kształcących i rewalidacyjnych, które w pełni przygotują młodzież do funkcjonowania w świecie ludzi słyszących. Uczniowie nasi uczulani są na negatywne i niepożądane zjawiska w społeczeństwie jakimi są przestępczość, przemoc i agresja. Szczególnie niepokojącym jest wzrost przestępstw dokonywanych przez nieletnich skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu, co potwierdza tendencje narastania agresji i brutalności młodzieży. Trudno nam uciec od problemu przemocy i agresji. Może dlatego, że dotyczą one nas wszystkich. Paradoks agresji i przemocy, polega na tym, iż spotykamy ją najczęściej tam gdzie nie powinno być jej wcale. A więc w rodzinie czy też w szkole. Szkoła obok rodziny, jest w naszym społeczeństwie instytucją, która uczestniczy w wychowywaniu dzieci. Jest równocześnie miejscem, w którym młodzi ludzie spędzają w gronie
  rówieśników dużo czasu. Grono to rządzi się swoistymi prawami i regułami a
  niepożądane zjawiska stanowią nieodłączną część ich życia. Występując w dużym natężeniu mogą być bardzo uszkadzające dla psychiki młodego człowieka, który z powodu urazów nabytych podczas pobytu w szkole, może całe życie funkcjonować gorzej od innych. W celu uświadomienia zagrożeń płynących z agresji i przemocy, stopniowego eliminowania aktów przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, takiej
  jak: znęcanie się nad młodszymi kolegami, wandalizm, bójki jako sposób
  rozwiązywania konfliktów, akty zemsty, szantaż, zastraszanie, wymuszanie np. pieniędzy, wykluczanie z grupy, wulgarny język oraz zwiększenia dobrego samopoczucia młodzieży i polepszenia atmosfery interpersonalnej, opracowałyśmy program profilaktyki "Przeciwdziałanie przemocy i agresji". Profilaktyka jest istotnym elementem wychowania w naszej szkole, procesem wspierającym zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc w towarzyszeniu uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. W oparciu o takie potrzeby, (uwzględniając wizję i misję naszej szkoły)
  nauczyciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum w OSWNiS ciągle tworzą różne programy profilaktyczne, scenariusze zajęć i warsztaty dla uczniów oraz prelekcje dla rodziców, mające na celu eliminowanie przemocy i agresji, rozwijanie u uczniów umiejętności komunikowania się z innymi, dostrzegania każdego ucznia przez pryzmat jego mocnych stron i osiągnięć, kształtowanie postaw asertywnych, podniesienie świadomości rodziców i nauczycieli, kształtowanie postaw tolerancji.
  Wszyscy musimy pamiętać, iż doświadczenie bycia sprawcą przemocy wpływa na
  przyszłe życie młodego człowieka. Ma on kłopoty z przestrzeganiem norm i wartości społecznych, wchodzi w konflikt z prawem o wiele częściej niż pozostali. Uczniowie-sprawcy potrzebują pomocy w zmianie swojego zachowania. Nauczyciele mają szansę zastąpić nieakceptowane społeczne zachowania zachowaniami konstruktywnymi.


  Opracowały mgr inż. Bogumiła Kuśnierz i mgr Weronika Jaschek
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum dla Niesłyszących i Słabosłyszącyh
  w Raciborzu.  - reklama -

  KOMENTARZE

  Please enter your comment!
  zapoznałem się z regulaminem
  Please enter your name here