Konkursy przedmiotowe

0

Kuratorium Oświaty oraz Dyrektorzy Regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli: „WOM” Bielsko – Biała, „WOM” Częstochowa oraz „WOM” Katowice, organizatorzy konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego, podali listy uczniów zakwalifikowanych do etapów wojewódzkich. Dzisiaj podajemy laureatów konkursów przedmiotów humanistycznych z powiatu raciborskiego. W styczniu i na początku lutego odbyły się konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu oraz konkurs interdyscyplinarny dla uczniów szkół podstawowych obejmujący elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy w etapie rejonowym uzyskali 85% i więcej punktów możliwych do zdobycia.

Konkurs przedmiotowy z historii odbywał się pod hasłem: Ziemie polskie i społeczeństwo polskie w czasie II wojny światowej. Celem konkursu było:
wzbogacenie wiedzy uczniów na temat wydarzeń z okresu II wojny światowej,
budzenie wśród uczniów zainteresowań przeszłością, kształtowanie postawy wrażliwości na losy ludzkie i wartość ludzkiego życia,budzenie u uczniów emocjonalnego stosunku wobec minionych wydarzeń,kształcenie postawy pamięci o ważnych wydarzeniach w historii narodu
i państwa polskiego.

Laureatami etapu rejonowego zostali:
Katarzyna Jabłońska z Gimnazjum nr 1 op. mgr D. Gawlas, Marta Kaczor, Adam Ploszka i Marcin Przybyła z Gimnazjum nr 3 op. mgr N. Mika, Michał Kamiński z Gimnazjum nr 3 op. mgr S. Labocha, Krzysztof Kostka z Gimnazjum nr 2 op. mgr M. Pordzik, Marcin i Krzysztof Miketa z Gimnazjum nr 2 op.mgr A. Palczewska, Paula Orawska z Gimnazjum nr 3 op. mgr I. Dziki, Anna Pawłowska z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO nr 1 op. mgr B. Depta, Justyna Plecner z Gimnazjum nr 3 op.mgr A. Fleger, Łukasz Wollny z Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich op. mgr M. Kąś.

Język polski. Z testem sprawdzającym wiedzę i umiejętności literacko _ językowe i z dłuższą wypowiedzią pisemną formułowaną w oparciu o znajomość tekstów literackich poradziła sobie tylko Magdalena Stugiewicz z Gimnazjum nr 1 op. mgr Katarzyna Kapustka.


Natomiast żaden uczeń szkoły podstawowej z Raciborza nie uzyskał wymaganej liczby punktów w Konkursie interdyscyplinarnym dla szkół podstawowych „Człowiek jest częścią świata”. Powiat raciborski będzie reprezentować uczennica szkoły w Krzanowicach, Paulina Olszowy, przygotowana przez mgr G. Łasiuk.
Konkurs interdyscyplinarny obejmował swym zakresem różne dyscypliny naukowe: język polski, matematykę, przyrodę, historię, sztukę (muzykę, plastykę) oraz wybrane ścieżki edukacyjne. Konkurs miał wyłonić uczniów „najbardziej zainteresowanych tematyką wielostronnego postrzegania człowieka z jego możliwościami i potrzebami, otoczeniem człowieka, w którym żyje _ rodziną, regionem, krajem, kontynentem, światem – ich historią, obyczajami, teraźniejszością i przyszłością”.
Jednak, w opinii komisji oceniającej prace uczniów i jej przewodniczącego Herberta Dengla, dobór zadań znacznie przekraczał umiejętności ucznia szkoły podstawowej.

Czytaj równiez listę laureatów konkursów przedmiotów ścisłych.

/BSp/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here