Sesja Rady Miasta Racibórz

0

XXXV sesja Rady Miasta Racibórz odbędzie się 28 września. Początek obrad o godzinie 14.00. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Racibórz.
3. Uroczyste nadanie tytułu wraz z medalem „Zasłużony dla miasta Raciborza” księciu raciborskiemu Metternich – Sandor Franzowi Albrechtowi.
4. Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005r.
7. Ocena strategii rozwoju miasta Racibórz na lata 2000 – 2006 jako podstawa przystąpienia do prac nad aktualizacją dokumentu.
8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ocice w Raciborzu.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia opracowania „Potrzeby kadrowe a proces doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2005 – 2010 w Gminie Racibórz”.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/2003 RM Racibórz z dnia 5 marca 2003r. dot. polityki oświatowej Gminy Racibórz na lata 2003-2007.
11. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.
12. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu – 2 projekty uchwał.
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczeniu współfinansowania projektu pn. „Modernizacja targowiska staromiejskiego w Raciborzu ” realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.
14. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczeniu współfinansowania projektu pn. Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn – Sudice i Chałupki – Bohumin. Zadanie nr 3 – Przebudowa ulicy Opawskiej w Raciborzu na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Ocickiej” realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika.
16. Uchwała w sprawie nadania tytułu wraz z medalem ” Zasłużony dla miasta Raciborza”.
17. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Karskiego.
18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
19. Zakończenie sesji.

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here