Konkurs literacko – plastyczny

Moja ulubiona bajka – to konkurs literacko – plastyczny dla uczniów klas I- IV szkół podstawowych. Opracowania bajek / baśni w formie komiksu powinny być zaopatrzone krótkim tekstem w języku niemieckim.Komisja ds. Kultury i Oświaty przy Zarządzie Wojewódzkim DFK w Raciborzu ogłasza Konkurs literacko- plastyczny „Mein Lieblingsmärchen” –
(Moja ulubiona bajka) dla uczniów klas I- IV szkół podstawowych. Prosimy o opracowania bajek / baśni w formie komiksu z krótkim tekstem w języku niemieckim. Format oraz technika wykonania prac dowolna. Prace prosimy nadsyłać w terminie do dnia 09 marca 2006 na adres:


DFK – Komisja ds. Kultury i Oświaty

ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz
z dopiskiem „Literaturwettbewerb”
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie w dn.
23 marca 2006 w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Stalmacha 12 w Raciborzu.


Regulamin konkursu ” IV. Literaturwettbewerb”

- reklama -
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – IV szkół podstawowych.


2. Prace powinny być przesłane / przyniesione do dnia 09 marca 2006 na poniższy adres:
Towarzystwo Społ.-Kult. Niemców (Komisja ds. Kultury i Oświaty), pani Doris Gorgosch, ul. Wczasowa 3, 47-400 Racibórz.
W razie jakichkolwiek pytań – Tel./ Fax. 032 415 51 18 lub E-mail: [email protected]

Prace przysłane po upływie terminu nie będą uwzględniane przez Komisję. Liczy się data stempla pocztowego.


3. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

– imię i nazwisko uczestnika konkursu

– wiek

– klasę

– imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela prowadzącego

– nazwę i dokładny adres szkoły (+ e-mail, jeżeli szkoła takowy posiada).


4. Prace powinny być opracowane w formie komiksu.
Przepisywanie oryginalnych bajek, technika komputerowa oraz pomoc rodziców/ opiekunów w wykonaniu są powodem do zdyskwalifikowania pracy; nie będą rozpatrywane przez komisję.


5. Max. format pracy od A5 do A3.


6. Technika wykonania dowolna (farby, kredki, wyklejanki itp.) bez pomocy komputera – wyłącznie praca ucznia.


7. Finał Konkursu jest podzielony na dwa etapy, tzn.:
I etap składa się z opracowania komiksu na podstawie przeczytanej bajki
II etap składa się z krótkiej rozmowy ucznia z komisją konkursową – temat dot. opracowanego przez ucznia komiksu i przeczytanej bajki.


8. Ogłoszenie wyników dnia 23 marca 2006 o godz. 11.oo w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Stalmacha w Raciborzu.


9. Przewidziane są atrakcyjne nagrody.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here