Szkoła dla Rodziców

0

Na terenie naszej placówki odbył się nowy cykl spotkań dla rodziców.W miesiącu listopadzie i grudniu pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mgr Elżbieta Molęda
i mgr Katarzyna Brzenczka prowadziły na terenie naszej placówki cykl spotkań dla rodziców pod nazwą „Szkoła dla Rodziców”. Była to nowa tematyka i forma pracy z rodzicami. W sumie odbyło się sześć 3-godzinnych spotkań, w których łącznie wzięło udział 11 osób.


W toku zajęć realizowany był materiał programu pod nazwą „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” opracowany przez
J. Sakowską na podstawie książek T.Gordona „Wychowanie bez porażek”, E. Mezlish i A. Faber „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”.
Jest to program profilaktyczny, który nastawiony jest na kształtowanie umiejętności, szczególnie budowania i podtrzymywania pozytywnych relacji między rodzicami i dziećmi. Profilaktyczny dlatego, że jakość tychże relacji może być czynnikiem chroniącym dziecko przed nieakceptowanymi zachowaniami bądź czynnikami ryzyka.


Mimo pewnych początkowych problemów organizacyjnych grupa spotykała się systematycznie w składzie 7-8-osobowym.
Tematyka zajęć spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Umożliwiliśmy im inne spojrzenie na oczywiste wydawałoby się kwestie, uświadomiłyśmy, jak trudne jest wychowywanie i jak istotne są używane w komunikacji
z dzieckiem słowa. W toku wielu ćwiczeń rodzice mieli okazję zastanowić się nad swoim postępowaniem, odczuć różnicę
w odbiorze różnych sformułowań dotyczących tej samej kwestii. Prace domowe zachęcały ich do praktycznego wykorzystania zdobytej na zajęciach wiedzy, sprawdzenia reakcji dziecka. Uczestnicy mieli okazję podzielenia się swoimi poglądami na omawiane kwestie w atmosferze akceptacji i życzliwości. Dali temu wyraz podczas ostatniego spotkania w opiniach wyrażonych w ankiecie ewaluacyjnej.
Prawie wszyscy chcieli kontynuacji tych spotkań, ich zdaniem, każdy z tych tematów mógłby być rozbudowany. Bardzo wysoko oceniono użyteczność przekazanych treści. Rodzice zadowoleni byli również z warsztatowej formy prowadzenia zajęć.


Zadowolenie prowadzących budzą natomiast wysokie noty uzyskane w ankiecie ewaluacyjnej za prowadzenie zajęć, umiejętność stworzenia przyjaznej atmosfery sprzyjającej otwartości i spełnienie oczekiwań członków grupy (porównanie listy oczekiwań z listą otrzymanych wiadomości i umiejętności wykazało prawie idealną korelację).


Poradnia zamierza kontynuować prowadzenie takich zajęć.
Zapraszamy do uczestnictwa w nich.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here