Po co nam potrzebne uwłaszczenie?

Trwający kilka lat proces przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności to historia skandalicznej wręcz nieudolności legislacyjnej. Według stanu prawnego na dzień dzisiejszy Polska jest jedynym krajem UE gdzie nie uwłaszczono spółdzielców. Właścicielem terenów, na których znajdują się bloki mieszkalne np. SM „Nowoczesna” jest gmina miasta Raciborza. Grunty te są dzierżawione przez spółdzielnię mieszkaniową na okres do 99 lat. W związku z wdrażaniem przez spółdzielnię mieszkaniową ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jako jej członkowie, winniśmy wystąpić z apelem do Zarządu SM „Nowoczesna” w Raciborzu oraz do Radnych gminy Racibórz (zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 19.12.2002 r. Dz.U. 240 poz. 2058) o zbycie nieruchomości na warunkach bonifikaty dla spółdzielni, której Zarząd złoży stosowny wniosek. Za przekształcenie obowiązuje opłata. Zasady jej naliczania reguluje Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami. W grę może jeszcze wchodzić bonifikata, której przyznanie zależy od woli właściciela nieruchomości tj. woli Radnych podjętej w stosownej uchwale. Bonifikatę taką mogą uchwalić nowo wybrane władze naszego miasta podejmując uchwałę na postawie ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Nabycie prawa własności ziemi przez spółdzielnię ma na celu przenoszenie prawa własności gruntu na jej członków – wnioskodawców, przez podpisanie z nimi umów notarialnych o prawo odrębnej własności mieszkania i współwłasności gruntu. Tylko wówczas członek spółdzielni – wnioskodawca staje się pełnoprawnym właścicielem mieszkania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Instytucja użytkowania wieczystego utrwala powstałą jeszcze w PRL strukturę własności, stanowi prawo niepełne, powoduje niepokój użytkowników o los ich nieruchomości, zwłaszcza na „ziemiach odzyskanych”, wątpliwa jest też funkcja gospodarcza.

Uwłaszczenie ma na celu zabezpieczenie przed skutkiem ewentualnej upadłości spółdzielni.

Mieszkańcy, posiadający lokatorskie lub własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w przypadku upadłości spółdzielni stają się jedynie najemcami tych mieszkań. Nawet wpis do Księgi Wieczystej w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania nie zabezpiecza danego lokatora, gdyż mieszkanie to nadal jest własnością spółdzielni. Syndyk masy upadłościowej (organ powołany w przypadku upadłości spółdzielni) w pierwszej kolejności podniesie opłaty za mieszkania.

Jeżeli to działanie nie przyniesie zmierzonych rezultatów, wówczas może dojść do sprzedaży mieszkań, a to stanie się dramatem dla wielu rodzin. Wnioski o przekształcenie można składać tylko do końca 2012 roku.

Edmund Woźny – inżynier geodeta

Zaczerpnięto z „Oblicz” nr 1 – 2 z 2006 roku.

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here