Popiół i diament

„Kamieniok” został sprzedany, tymczasem budowa centrum handlowego jest zagrożona. Na spotkaniu w Urzędzie Miasta z firmą CITEC okazało się, że teren „Kamienioka” leży w granicach parku krajobrazowego.Firma CITEC na zlecenie Wojewody Śląskiego sporządza Plan Ochrony tegoż parku. Opracowany projekt zakłada, że teren „Kamienioka” leży w Strefie I, o najwyższych wartościach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, która obejmuje obszary węzłowe najcenniejsze pod względem przyrodniczym – istniejące i projektowane rezerwaty przyrody, enklawy leśne o składzie gatunkowym zbliżonym do naturalnego, obszary o wysokiej bioróżnorodności, obszary dolin rzecznych, obszary nagromadzenia gatunków chronionych, a także obszary kontemplacji krajobrazu tradycyjnego i kulturowego.

Preferowanym kierunkiem zagospodarowania tych terenów jest utrzymanie gruntów w dotychczasowym użytkowaniu i ograniczenie wszelkiej zabudowy. Gdyby Wojewoda Śląski zatwierdził ten plan ochrony w takim kształcie jak zaproponowali to fachowcy od ochrony środowiska z firmy CITEC, budowa centrum handlowego na „Kamienioku” byłaby niemożliwa! Włodarze miasta w ciągu 2 miesięcy od wejścia w życie Planu Ochrony musieliby przystąpić do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie.

Szkoda, że nie skorzystano z prostszych rozwiązań.

Znacznie lepszym pomysłem byłoby zlokalizowanie tego centrum 2 km wyżej na nieużytkach (własność gminy) obok planowanej już dawno obwodnicy, której projekty leżą od dawna w Urzędzie Wojewódzkim. Wzdłuż obwodnicy jeszcze wcześniej od Rybnika wyrosłyby oczekiwane przez Raciborzan hipermarkety. Leżące obok tereny inwestycyjne utworzyłyby miejsca pracy. Zamiast rozwoju mamy nieustające problemy i wspomniane nieużytki.

Michał Wiącek – student prawa

Zaczerpnięto z „Oblicz” nr 1 – 2 z 2006 roku.

- reklama -
- reklama -

3 KOMENTARZE

  1. Ale za to mamy na osłodę Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny! Przynajmniej sobie dziecka pośpiewają albo napiszą wiersze – i pani E.B. będzie wzruszona. Ijeszcze parę innych osób też się wzruszy.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here