Unijna kasa dla studentów

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o możliwości ubiegania się przez studentów naszego powiatu o stypendium unijne w semestrze letnim 2005/2006. Powiat Raciborski zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie programu stypendialnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym celu konieczne jest zidentyfikowanie ostatecznych beneficjentów programu. Zgłoszenia przyjmowane są raciborskim Starostwie do 20 marca 2006 roku.

O stypendium ubiegać się mogą studenci, którzy łącznie spełniają kryteria:
– studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym;
– w dniu składania wniosku nie ukończyli 26 roku życia;
– nie posiadają jeszcze tytułu magistra, inżyniera lub licencjata;
– posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu raciborskiego;
– znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – dochód netto rodziny w 2004 roku w przeliczeniu na 1 osobę (lub dochód netto osoby uczącej się lub dochód netto studenta samodzielnego finansowo) nie jest wyższy niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, to kwoty: do 316 zł netto, od 316.01 zł do 504 zł netto lub 583 zł netto (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Stypendium zostanie przyznane w wysokości maksymalnie 150 zł w skali miesiąca, maksymalnie przez 5 miesięcy w pierwszej kolejności studentom wykazującym dochód do 316 zł netto. Natomiast studenci uzyskujący dochód od 316,01 zł do 504 zł netto (lub też 583 zł netto) otrzymają stypendium, gdy pozostaną środki po udzieleniu stypendium studentom znajdującym się w przedziale dochodów netto do 316 zł, maksymalnie przez 5 miesięcy.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania z EFS i budżetu państwa, a złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

/s/

Szczegółowe informacje wraz z wymaganymi dokumentami znajdują się na internetowej stronie Powiatu Raciborskiego – www.powiatraciborski.pl. Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, w terminie do 20 marca 2006 r., w godzinach pracy Starostwa. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Starostwa, pod numerami telefonów: 032 418 14 07 lub 032 415 44 08 wew. 341.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here