Konkurs o krajach anglojęzycznych

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych już po raz trzeci organizuje II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 w Raciborzu. Tegoroczna edycja odbędzie się 7 kwietnia, a skierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu raciborskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Raciborski Jerzy Wziontek.
REGULAMIN
III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Kwiecień 2006

I. Organizatorzy

Organizatorami konkursu są:

-Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 2 w Raciborzu,

-nauczyciele języka angielskiego II LO w ZSO nr 2: Alicja Wróbel
oraz Aleksandra Kędzierska


II. Patronat

Starosta Powiatu Raciborskiego.


III. Cele konkursu

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat kultury, literatury, języka, historii
i geografii krajów angielskiego obszaru językowego, rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, zachęcanie do współzawodnictwa, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

IV. Zasady konkursu

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja w składzie:

mgr Leszek Wyrzykowski -dyrektor II LO w ZSO Nr2 w Raciborzu, mgr Aleksandra Kędzierska – nauczyciel języka angielskiego II LO, mgr Alicja Wróbel – nauczyciel języka angielskiego II LO

V . Udział w konkursie

1. Każda szkoła gimnazjalna powiatu raciborskiego może zgłosić maksymalnie 3 uczestników, szkoły ponadgimnazjalne – maksymalnie 6-ciu.

2. Wytypowany nauczyciel j. angielskiego danej szkoły zgłasza ilość uczestników konkursu organizatorom najpóźniej na tydzień przed terminem konkursu

( tel./ fax do sekretariatu II LO : ( 0-32) 415 56 57, mail: [email protected] ).

VI. Przebieg konkursu

1. Konkurs obejmuje test pisemny w języku angielskim z wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie z zakresu historii, kultury, literatury, polityki oraz geografii .

2. Test odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2006 o godz. 8.00 w budynku II LO
w Raciborzu i trwać będzie 50 minut.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia.

4. Jury konkursu składać się będzie z nauczycieli języka angielskiego szkół uczestniczących w konkursie. Oceniać będzie uczestników w dwóch kategoriach – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

5. Lista osób nagrodzonych będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w II LO, na stronie internetowej szkoły
www.zso2rac.info oraz
na portalu www.raciborz.com.pl
w dziale Edukacja / Szkoły ponadgimnazjalne / II LO .

6. W czasie trwania konkursu zabronione jest korzystanie z zewnętrznych źródeł wiedzy, słowników, telefonów komórkowych itp.

7. Decyzje Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora
II LO w Raciborzu są ostateczne.

8. Polecamy stronę internetową organizatorów konkursu, gdzie znajdują się testy z poprzednich edycji konkursu: www.konkurs2lo.republika.pl


VII. Nagrody

- reklama -

1. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów do konkursu otrzymają odpowiednie zaświadczenia.
3. Przewiduje się miejsca ex-aequo.

VIII. Kontakt

Informacji udzielają organizatorzy konkursu: Alicja Wróbel i Aleksandra Kędzierska – tel. ( 0-32 ) 4155657 II LO, e-mail: [email protected]

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here