Trwają roboty modernizacyjne targowiska miejskiego

Przebudowa targowiska przy Placu Dominikańskim trwa. Prace opóźniła długa i ostra zima. Robotnicy na targowisko wrócili ponownie dopiero w połowie marca.Całość prac modernizacyjnych podzielono na dwa etapy.
Trwa realizacja pierwszej części robót polegającej na wykonaniu nowej konstrukcji straganów otwartych mieszczących się na terenie małego targowiska (lewa strona placu) oraz wymianie nawierzchni na kostkę granitową. W straganach mieścić się będą 44 stałe punkty sprzedaży, przeznaczone przede wszystkim do handlu płodami rolnymi z własnej produkcji, sprzedaży kwiatów itp.


Postęp robót spowolniła konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych, gdyż teren, na którym funkcjonuje targowisko znajduje się w obrębie układu urbanistycznego starego miasta wpisanego do rejestru zabytków. Badania archeologiczne prowadzone są przez raciborskie muzeum. Z powodu wyjątkowo mroźnej i długiej zimy wystąpiła konieczność przerwania prac archeologicznych i robót budowlanych na prawie trzy miesiące. Roboty zostały wznowione dopiero w połowie marca.

W chwili obecnej trwają roboty wykończeniowe w dobudowanej części sanitariatów, wykonywane są fundamenty pod konstrukcję nowych straganów oraz układana jest nawierzchnia z kostki granitowej. Gotowe są już elementy stalowe konstrukcji zadaszeń straganów. Po wykonaniu fundamentów nastąpi ich montaż.
Tę część prac planuje się zakończyć do połowy czerwca tego roku.Drugi etap modernizacji targowiska przewidziany jest do realizacji w drugim półroczu i polegać będzie na wykonaniu zadaszenia na całej prawej stronie placu, budowie nowych, 105 stoisk handlowych oraz wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej. Stoiska przeznaczone będą głównie do handlu artykułami odzieżowymi, przemysłowymi, drobnym sprzętem AGD oraz artykułami spożywczymi.

Z tymi robotami budowlanymi wykonawca powinien się uporać do połowy grudnia tego roku.

Na drugi etap modernizacji targowiska pozyskano środki z programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.
Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na realizację zadania w 2006 roku to ponad 3, 5 mln zł./SaM/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here