Nowy sztandar dla szkoły na Ostrogu

„Aby przywitać nowe, należy pożegnać stare” mówiła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Beata Stępień. I po radośnie odśpiewanym hymnie szkoły sztandar, który służył szkole przez 30 lat, został zastąpiony nowym ufundowanym przez społeczność uczniowską i darczyńców. Ostatni raz stary sztandar Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi dopełniał ceremonii szkolnej. Ostatni raz uczniowie wesoło odśpiewali przy nim: „Szkoła na Ostrogu chlubne imię ma. Zdąża ku przyszłości i tradycje zna. My zawsze w przód do słońca i radości.”Sztandar, który służył szkole godnie przez 30 lat, dzisiaj został umieszczony w gablocie i odtąd posłuży jako ekspozycja i świadectwo historii szkoły.

Ponad 30 lat temu w kronice szkoły pod datą 5 maja 1975 roku, nazwanego rokiem sztandarowym, zapisano: „…nauczyciele, rodzice oraz młodzież szkolna podjęli szereg zobowiązań dla uczczenia tego wydarzenia. Nauczyciele wraz z młodzieżą dążyć będą do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Wykonają także szereg prac porządkowo-dekoracyjnych. Rodzice zadeklarowali pomoc materialną przy zakupie sztandaru. Nie można także pominąć pomocy zakładu opiekuńczego ZEW 1 Maja i zakładów współpracujących.”


2005 rok także nazwano rokiem sztandarowym. Pozyskiwaniem funduszy na nowy sztandar zajęła się cała społeczność szkolna.
W akcji „Sztandar” brali udział wszyscy uczniowie przy wsparciu rodziców i pedagogów. W pierwszym etapie projekt edukacyjny przewidywał przemarsz uczniów trasą liczącą od 4 do 12 km. Za każdy przebyty kilometr uczeń pozyskał od swojego sponsora zadeklarowaną mu wcześniej kwotę. „Zarobione” w ten sposób pieniądze uczniowie przekazali na zakup nowego sztandaru. Całą akcją koordynował samorząd uczniowski – mówi opiekunka samorządu, Beata Joszko – naszym zadaniem było zmobilizowanie uczniów do podjęcia działań na cele społeczne.
Wszyscy pracowali na rzecz szkoły. I Maciek, Ignaś, Piotruś z Ib (zdj.5) wraz z kolegami z klasy i wychowawczynią Teresą Ciszek, i Iza z Magdą (zdj.6) z rówieśnikami z Va pod opieką pani Jolanty Zacharko, i każda inna klasa.Nowy sztandar został ufundowany przez uczniów oraz darczyńców – osoby indywidualne i instytucje miasta Raciborza.

Zgodnie z tradycją zachowano ceremonię wbijania symbolicznych gwoździ. Pierwszy gwóźdź wbił przewodniczący SU Michał Zalewski. Następnie: prezes RAFAKO S.A Jerzy Thamm, Danuta i Grzegorz Kampka, Jan Kwaśniewicz i Kazimierz Kwaśniewicz – firma „Baterex”, Anna i Artur Zdrzałkowie, Maria Kowalczyk, posłowie Andrzej Markowiak i Henryk Siedlaczek, starosta raciborski Jerzy Wziontek, przewodniczący RM Tadeusz Wojnar, prezydent Raciborza Jan Osuchowski i wiceprezydent Mirosław Szypowski, przewodniczący Komisji Oświaty Mirosław Lenk, redaktor „Nowin Raciborskich” Grzegorz Wawoczny, Maria Cieśla, dyrektorzy szkoły na Ostrogu: Beata Stępień, Józefa Kielak, Krzysztof Ciszek.Udekorowany sztandar i poświęcony przez ks. Jerzego Hetmańczyka proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela na Ostrogu, z rąk chrzestnych, przedstawicieli Rady Rodziców: Wiktora Kowalczyka, Gabrieli Strojny i Jolanty Janeczek, został przekazany dyrektor SP1 Beacie Stępień, a ta z kolei oddała go w ręce pocztu sztandarowego: Magdaleny Naciuk, Dawida Kampki, Katarzyny Chojeckiej. Na nowy sztandar 20 uczniów, przedstawicieli poszczególnych klas, ślubowało dbać o dobre imię szkoły i szanować jej sztandar, przestrzegać tradycji i obyczajów przyjętych przez społeczność uczniowską.

Po uroczystej prezentacji nowego sztandaru poczet stanął w szeregu z pocztami reprezentującymi raciborskie szkoły.

Najmłodszy sztandar został przyjęty w poczet sztandarów szkolnych miasta Raciborza.

Zobacz galerię
/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here