Metoda Weroniki Sherbone, a stymulacja rozwoju dziecka z zaburzeniami

Halina Król
nauczycielka Przedszkola Nr24


Pracując w oddziale integracyjnym, nauczyciel ciągle poszukuje takich metod pracy z dziećmi, które pozwolą mu tak kierować ich rozwojem,

by we wszystkich podejmowanych codziennych działaniach wystąpiła stymulacja ich rozwoju.
Taką właśnie metodą jest „Ruch Rozwijający” W.Sherborne, która  nastawiona jest głównie na rozwijanie poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe takich cech jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialności, umiejętności nawiązywania kontaktów z drugą osobą.


 


Ta metoda szczególnie przydatna jest w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz w przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych.


Biorąc to wszystko pod uwagę, a przede wszystkim dobro naszych dzieci opracowałyśmy „Program Zajęć Stymulujących Rozwój Dziecka w Oddziale Integracyjnym”, wykorzystując proponowane ćwiczenia i zabawy przez autorkę Ruchu Rozwijającego”.


 


Wspólnie z rodzicami małymi krokami będziemy pracować nad tym, by dzieci z naszego oddziału miały świadomość własnego ciała i usprawniały go ruchowo, by miały świadomość przestrzeni i działania w niej, by umiały dzielić się tą przestrzenią z innymi.


Pragniemy wyjść naprzeciw rodzicom dzieci chorych zachęcając ich do wspólnego udziału w zajęciach prowadzonych metodą „Ruchu Rozwijającego”, by mieli okazję do spotkania się z rodzicami, którzy mają podobne problemy z dzieckiem. Aby mieli możliwość dzielenia się swymi kłopotami, wymiany doświadczeń, zobaczenia swego dziecka na tle grupy i nauczenia się skuteczniejszych zachowań wobec własnego dziecka.


 


Wspólne zabawy i ćwiczenia oraz możliwość kontaktu ze specjalistami będą dla naszych rodziców dużym wsparciem.


Każde spotkania, które do tej pory się odbyły przyniosły nam wszystkim dużo różnych pozytywnych doznań. Było dużo radości, dzieci ogromnie przeżywały uczestnictwo rodziców w zabawach, a rodzice mogli zobaczyć swoje pociechy w grupie, posłuchać uwag, nowych propozycji jak można pomóc dziecku.


                                                           Halina Król
nauczycielka Przedszkola Nr24
w Raciborzu

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here