Komunikaty Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Jutro odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Raciborskiego. Wcześniej będą miały posiedzenia Komisja Budżetu i Finansów oraz Zarząd. Sprawdź szczegóły.

Poniedziałek, 29.05.2006 r.


Godz. 14.00   Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego
Miejsce:   Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Tematem posiedzenia będzie finansowanie działalności promocyjnej Powiatu Raciborskiego w latach 2003-2006, a także efekty tej działalności ze szczególnym uwzględnieniem zadań wpływających na rozwój powiatu oraz gmin położonych na jego terenie. Ponadto omówione zostaną materiały na sesję Rady Powiatu w dniu 30.05.2006 r.


Wtorek, 30.05.2006 r.


Godz. 11.00   Posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego
Miejsce:   Starostwo Powiatowe w Raciborzu


Godz. 14.00   XLIV sesja Rady Powiatu Raciborskiego
Miejsce:   Starostwo Powiatowe w Raciborzu (ul. Klasztorna)
Głównym tematem obrad będzie realizacja polityki oświatowej Powiatu Raciborskiego w latach 2006-2007 (plany naborowe, zabezpieczenie kadry pedagogicznej, ocena infrastruktury szkół oraz plany ich modernizacji).


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami.
6. Realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu Raciborskiego.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na interpelacje.
8. Realizacja polityki oświatowej Powiatu Raciborskiego w latach 2006-2007. Plany naborowe na rok szkolny 2006/2007. Zabezpieczenie kadry pedagogicznej. Ocena infrastruktury szkół podlegających Powiatowi Raciborskiemu oraz plany ich modernizacji na lata 2006/2007.
9. Koncepcja funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji Programu zdrowotnego „Ty też możesz zostać dawcą krwi!” na lata 2006-2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/529/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. dotyczącej ustalenia cennika za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu dla osób nieprzebywających w Domu na stałe.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/159/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/279/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Raciborskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/413/2002 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006 r. dotyczących planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zakończenie sesji.


/źródło: S.P./

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here