Bliżej siebie – dalej od uzależnień

Wszyscy chcemy być dobrymi rodzicami i na ogół nie szczędzimy wysiłku, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Jednak być rodzicem nastolatka nie jest łatwo.Rodzina jest dla młodego człowieka miniaturą świata, a rodzic przewodnikiem w podróży po nim. To właśnie w środowisku rodzinnym dziecko zdobywa najbardziej podstawową wiedzę

o sobie i świecie. Jeżeli w rodzinie panuje zrozumienie i wzajemny szacunek – dziecko zdobywa wiarę we własne możliwości, odważnie wchodzi w kolejne etapy życia, akceptuje je i nie szuka ucieczek we współczesne zagrożenia.


Wszyscy chcemy być dobrymi rodzicami i na ogół nie szczędzimy wysiłku, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Jednak być rodzicem nastolatka nie jest łatwo. Czasem, mimo wielu starań spotykają nas rozczarowania, a dziecko sprawia kłopoty. Nie ma prostych recept na to, jak całkowicie uchronić dziecko przed współczesnymi zagrożeniami, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt
z dzieckiem, tym bardziej jesteśmy w stanie ustrzec je przed nimi.

- reklama -
GDY STRES STAJE SIĘ WROGIEMKiedy młody człowiek nie potrafi sprostać wymaganiom, przestaje radzić sobie w trudnych sytuacjach, może zacząć szukać ucieczki
i zapomnienia w niebezpiecznych zaułkach tego świata…PUŁAPKA ALKOHOLU I NARKOTYKÓWCzasami młodzi ludzie próbując poradzić sobie ze swoimi niepokojami zaczynają poszukiwać zapomnienia w środkach psychoaktywnych. Niebezpieczeństwem są: alkohol, narkotyki, nikotyna i nadużywanie leków.
Korzystanie ze środków psychoaktywnych we wstępnej fazie daje im iluzję radzenia sobie
i łagodzenia trudnych doświadczeń. Niestety, bardzo często,
to początek drogi do uzależnienia.W NIEWOLI JEDZENIA I ŁAKNIENIAInne niebezpieczeństwo / dotyczy ono szczególnie dziewcząt/ wiąże się z nadmierną kontrolą łaknienia lub z utratą tej kontroli. Jedzenie, którego funkcją jest zaspakajanie głodu, może stać się źródłem cierpienia aż do zagrożenia życia włącznie. Zaburzenia łaknienia mogą wynikać z braku akceptacji siebie, niskiego poczucia wartości oraz z potrzeby upodabniania się do innych. Występuje pod dwoma postaciami: anoreksji, czyli jadłowstrętu psychicznego oraz bulimii, psychicznej żarłoczności.W KOMPUTEROWEJ SIECIZbyt duży i niekontrolowany przez dorosłych kontakt młodego człowieka z komputerem i Internetem może prowadzić do utraty kontroli nad własnym życiem. Ułuda świata komputerowego może dać młodemu człowiekowi poczucie panowania nad rzeczywistością, ale jest to tylko ułuda – życie w realnym świecie wygląda inaczej, opiera się na innych normach i prawach. Efektem są trudności i porażki młodego człowieka w konfrontacji
z codziennością.W SIDŁACH SUBKULTURMłodzi ludzie często wykazują chęć odrzucenia pewnych norm społecznych świata dorosłych, co jest ważnym zadaniem rozwojowym na tym etapie życia. Demonstrują to w formie udziału w subkulturach, poprzez wejście w grupę o podobnych doświadczeniach i sposobie przeżywania., gdzie próbują tworzyć własna wizję świata. Grupy jednak nie zawsze wspierają rozwój – to zależy od ich charakteru. Dlatego tak ważna jest znajomość członków grupy, która jest dla dziecka atrakcyjna oraz nie ocenianie jej tylko na podstawie cech zewnętrznych. Dobry wcześniejszy kontakt z dzieckiem ułatwia to zadanie rodzicom.


JAK BYĆ BLIŻEJ Z DZIECKIEM ?· Rozmowa jest podstawa dobrych kontaktów, a podstawą rozmowy jest uważne słuchanie. Więc: nie unikaj trudnych tematów, nie lekceważ jego problemów, okazuj ciepło i czułość, staraj się dostrzegać sygnały, że dziecko Ciebie potrzebuje, nie stawiaj zbyt wysokich wymagań i pomagaj mu uwierzyć w siebie.
· Prawidłowa postawa rodzicielska może zapewnić Twojemu dziecku: poczucie więzi i przynależności do rodziny, poczucie własnej wartości, wiarygodność, sprawiedliwe traktowanie, stanowczość w ważnych sprawach, poszanowanie intymności
i dyskrecji.

·
Stawianie dziecku drogowskazów pomoże mu bezpiecznie dorastać: stwarzaj dziecku sytuacje sprzyjające rozwojowi ważnych umiejętności życiowych. Wprowadzaj
w swojej rodzinie zasady ułatwiające jej funkcjonowanie, ale nie ograniczające nikogo. Kultywuj tradycje oraz podtrzymuj więzi rodzinne. Zakazy powinny dotyczyć tylko spraw naprawdę istotnych; bezpieczeństwa, zdrowia, wzajemnego traktowania. Jasno określaj obowiązujące granice i bądź konsekwentny w ich przestrzeganiu. Bądź dla niego dobrym przykładem.
RODZICU- jeśli będziesz potrzebował rady / nie tylko
w sytuacjach trudnych/ lub pomocy dzwoń: 032-415-35-47


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Racibórz ul. Jana 14

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here