Seminarium ŚUTW

W czwartkowym spotkaniu seminarium naukowego na temat „Dobrze wybrany samorząd terytorialny szansą dla naszego miasta i regionu. Społeczeństwo obywatelskie wyzwaniem naszych czasów” organizowanym przez Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Raciborzu uczestnicy wzięli udział w wykładach: „Rola mediów w działalności samorządów terytorialnych i podczas kampanii wyborczej”, „Rola rzeczników prasowych w kształtowaniu wizerunku miasta i powiatu”, „Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi”. Zaplanowano również omówienie etycznych aspektów kampanii wyborczej i samych wyborów do władz samorządowych, rolę radnego w społeczności lokalnej. Kolejne spotkanie ŚUTW zaplanowano na 26 czerwca i odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury. O 16.00 Mirosław LENK radny, przewodniczący Komisji Nauki, Kultury, Oświaty i Sportu sekretarz Starostwa Powiatowego wystąpi z wykładem: „Reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym”, „Przedstawicielstwo w radach; – praktyka sprawowania mandatu radnego, codzienna praca radnego podczas sesji i poza sesją” .

O godz.17.00 Krzysztof KOWALEWSKI, radny Rady Powiatu, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu wystąpi z odczytem „Gospodarka odpadami – rozwiązywanie problemu na przykładzie prac samorządów gminnych i powiatowego”.

17.20 – Jaką rolę w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych pełni samorząd terytorialny?” – Jerzy WIŚNIEWSKI, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”.

17.40 – „Propozycje zmian ordynacji wyborczej różnych partii politycznych Dariusz RONIN, członek Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Podaj Rękę”, dziennikarz

- reklama -

18.00 – Dyskusja – moderatorzy: Małgorzata Rother – Burek i Elżbieta Biskup (Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego)

18.30 – koncert wychowanków MDK w Raciborzu.

Ostatnie spotkanie seminarium zaplanowano na 29 VI:

16.00 – „Etyka i polityka”
dr Tomasz CZAKON, wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice, pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego16.45 – „Potrzeba istnienia Starostwa Powiatowego – jednostki administracyjnej jaką jest powiat” – starosta raciborski Jerzy Wziontek.


17.30 – „Rozwój Katowic w świetle prowadzonych działań przez samorząd terytorialny” – Piotr Uszok, prezydent Katowic.

18.30 – „Podsumowanie Seminarium. Dyskusja, uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa w seminarium (min. obecność na 5 spotkaniach). Prezentacja projektu programu część II seminarium – Piotr KLIMA, Radny Miasta Racibórz, kierownik organizacyjny seminarium.19.00 – Biesiada przy koncercie zespołu „Grupa Bez Nazwy”.

/BSp/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here