Bakterie w życiu człowieka

Bakterie – te jednokomórkowe drobnoustroje występują praktycznie wszędzie. O negatywnych skutkach działania bakterii pisze się zawsze najwięcej, dlatego my skupimy się raczej na ich dobrych stronach.

Bakterie – jednokomórkowe drobnoustroje, których wielkość wynosi od 0,1 do kilkunastu mikrometrów – opanowały niemalże wszystkie środowiska naszej planety. Występują praktycznie wszędzie – w ziemi (500 mln komórek w 1 g), w wodzie (100 tys. w 1 cm3), w powietrzu, śniegu, gorących źródłach itd. Poza formami wolno żyjącymi istnieją także bakterie pasożytnicze i symbiotyczne, które nie przetrwałyby bez roślin lub zwierząt.


 

Budowa bakterii

Wśród bakterii znajdują się zarówno organizmy samożywne, które potrafią wytwarzać substancje organiczne ze związków nieorganicznych na drodze fotosyntezy lub chemosyntezy oraz cudzożywne zdolne do syntezy własnych związków jedynie z gotowych substancji organicznych, czyli innych organizmów. Podobnie jak wszystkie organizmy, bakterie oddychają – jedne utleniają związki organiczne w obecności tlenu i są to bakterie tlenowe (aerobowe) inne bez udziału tlenu (beztlenowce czyli anaerobowe).
Nie wszystkie bakterie biernie poddają się oddziaływaniom środowiska w jakim bytują, część z nich ma zdolność ruchu, czyli migracji. Poruszają się dzięki obecności jednej lub wielu rzęsek, a nieliczne nawet pełzają po podłożu.

 

Bakterie w życiu człowieka

Mimo ogromnej różnorodności wymagań i przystosowań rozmaitych gatunków bakterii a także ich mikroskopijnej wielkości, istnieją pewne czynniki ograniczające występowanie tych organizmów, są to przede wszystkim: temperatura poniżej 0oC i powyżej 55oC, susza (oporne są bakterie z otoczką śluzową), promieniowanie UV, niekorzystne pH (odczyn) środowiska, tlen lub jego brak, chemiczne środki dezynfekujące, detergenty, 70-80% alkohol, woda utleniona, mydło itd. Znając wrażliwość poszczególnych bakterii stosuje się w medycynie, przemyśle i rolnictwie zabiegi mające na celu niedopuszczenie do zakażenia, przeciwdziałanie ich rozwojowi lub zniszczenia nimi. Do zabiegów tych należy przede wszystkim suszenie, wędzenie, pasteryzacja, impregnacja, naświetlanie promieniami UV, mycie i dezynfekcja, sterylizacja, chemoterapia (np. antybiotykami). Wykorzystywane przez człowieka bakterie to organizmy izolowane z materiału roślinnego, z przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt, a także z dróg rodnych i powierzchni skóry.

 

Rola bakterii

O negatywnych skutkach działania bakterii pisze się zawsze najwięcej, dlatego my skupimy się raczej na ich dobrych stronach i krytykę tych organizmów ograniczymy tylko do krótkiego przypomnienia, że wśród ich niechlubnych oddziaływań najważniejsze to wywoływanie chorób u człowieka, zwierząt i roślin oraz udział w procesach gnicia produktów spożywczych. Główną funkcją biologiczną bakterii jest rozkład materii organicznej do prostszych związków, wykorzystywanych następnie przez dany organizm. Korzystne oddziaływanie bakterii, to fakt, iż bakterie mineralizują i spulchniają glebę, wzbogacają ją w azot, a także oczyszczają wodę i ścieki z zanieczyszczeń biologicznych. Pomimo swoich mikroskopijnych rozmiarów bakterie są ważnym obiektem badań genetycznych i często wykorzystuje się je w przemyśle farmaceutycznym w produkcji szczepionek, surowic i antybiotyków, np. streptomycyny, penicyliny, witamin (C, B12). Jednak chyba najczęściej bakterie wykorzystywane są do produkcji dobrze nam znanych kefirów i jogurtów, serów oraz kiszonek (kapusty, ogórków).

 

/skvar/

żródło epacjent.

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here