Dzień otwarty sanepidu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu zaprasza do udziału w „DNIU OTWARTYM”
Państwowej Inspekcji Sanitarnej organizowanym w siedzibie przy ul. Batorego 8 w dniu 23 października w godz. 9.00 – 16.00.

PROGRAM „DNIA OTWARTEGO”


9.00 – 9.25 – oficjalne rozpoczęcie „Dnia Otwartego PIS w PSSE w Raciborzu”
– część powitalna oraz prelekcja nt. Aktualne podstawy funkcjonowania i główne kierunki działania służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu – Dariusz Foryś (sala nr 20).
9.25 – 9.30 – Przerwa
9.30- 9.55 Prezentacja multimedialna:
Grypa i jej profilaktyka – mgr Maria Dengel – Sekcja Epidemiologii (sala nr 20).
9.55 – 10.00 – Przerwa
10.00 – 10.25 Prezentacja multimedialna :
Wirusowe zaplenia wątroby – obecna sytuacja epidemiologiczna – mgr Bogusława Koperczak – Sekcja Epidemiologii (sala nr 20).
10.25 – 10.30 – Przerwa
10.30 – 12.00 Sesja plakatowa (sala nr 20).
12.00 – 12.25 Prelekcja:
Jakość wody- mgr Katarzyna Skupień – Sekcja Higieny Komunalnej, Joanna Żuławska – Sekcja Higieny Komunalnej (sala nr 20)
12.25 – 12.30 – Przerwa
12.30 – 12.55 Prezentacja multimedialna :
Stan sanitarny powietrza atmosferycznego w woj. Śląskim z uwzględnieniem powiatu raciborskiego – mgr Katarzyna Skupień – Sekcja Higieny Komunalnej (sala nr 20)
13.00- 16.00 Sesja plakatowa (sala nr 20).

EKSPOZYCJE I POKAZY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH ZAINTERESOWANYCH OSÓB:

Punkt informacyjny dot. lokalizacji pomieszczeń i ekspozycji DNIA OTWARTEGO wraz z dystrybucją ulotek informacyjnych o działalności PIS (przed wejściem do PSSE lub w razie niepogody – półpiętro),

Ekspozycja materiałów informacyjnych dotyczących realizowanych programów edukacyjnych i akcji oświatowych (sala nr 20/korytarz I piętro):

Ekspozycja odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony indywidualnej przewidzianej do stosowania w przypadku narażenia na kontakt z niebezpieczną chorobą zakaźną (sala nr 20);

Ekspozycja i prezentacja sprzętu do poboru prób żywności, prezentacje materiałów dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności oraz zasad racjonalnego żywienia (sala nr 23 – 24);

Pokaz aparatury pomiarowej środowiska pracy oraz punkt informacyjny dotyczący zagrożeń związanych z czynnikami szkodliwymi środowiska pracy (sala nr 23 -24);

Ekspozycja wraz z demonstracją nt. stosowania filtrów do pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz sprzętów i techniki poboru wody, badane kierunki i parametry jakości wody, instruktaż dot. badania i dezynfekcji wody ze studni przydomowych (sala nr 9);

Pokaz połączony z instruktażem: Stanowisko pracy ucznia. Dostosowanie mebli szkolnych/przedszkolnych do wzrostu uczniów (sala nr 9);

Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych. Plan lekcji prawidłowy/nieprawidłowy – prezentacja materiału dydaktycznego (sala nr 9).

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here