sobota, 28 sierpnia, 2021

Dzienne Archiwum: 26 października 2006

Powiat Raciborski jako jednostka samorządu terytorialnego

Powiat Raciborski jest lokalną wspólnotą samorządową, którą z mocy ustawy o samorządzie powiatowym tworzą wszystkie osoby na stałe zamieszkałe na obszarze powiatu. Powiat Raciborski obejmuje...

MARSZ NADZIEI

21.10.2006. Uczniowie Gimnazjum Nr 5 działający jako wolontariusze w Międzynarodowym klubie-Net "Enigma" wzięli aktywny udział w "Marszu Nadziei". Już corocznie od 2002 roku aktywna...

„Mamo, tato dbaj o moje bezpieczeństo” – finał konkursu plastycznego.

Dzieci zostały nagrodzone upominkami i dyplomami.19.10.2006 w Raciborskim Domu Kultury odbył się finał konkursu plastycznego: Mamo, tato dbaj o moje bezpieczeństwo organizowany przez Doradztwo...

Organy samorządu

Organami samorządu są Rada Powiatu Raciborskiego - jako organ stanowiący i kontrolny oraz Zarząd Powiatu Raciborskiego - jako organ wykonawczy.Rada Powiatu Raciborskiego liczy 23...

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Niezwykle cenną inicjatywą Rady Powiatu Raciborskiego, mającą wspomagać raciborski szpital, było powołanie w lutym 2004 roku Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Fundacja...

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pogrzebieniu

Oprócz zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom, ważnym zadaniem powiatu jest także pomoc społeczna. 1 września 2005 r. w Pogrzebieniu rozpoczęła działalność Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, czyli drugi dom dla pokrzywdzonych...

Remonty w placówkach oświatowych

Dużą wagę samorząd Powiatu Raciborskiego, jako organ prowadzący dla szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, przywiązywał do poprawy bazy oświatowej.Dzięki dotacjom i preferencyjnym pożyczkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska...

Szkolnictwo na wysokim poziomie

Remonty i modernizacje w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu mają na celu polepszenie warunków kształcenia młodzieży. Warto podkreślić, że kształcenie w powiatowych szkołach jest...

Wsparcie dla kultury

Ze skromnego budżetu samorządowego każdego roku przeznaczane są pieniądze na zadania w dziedzinie kultury, które Powiat Raciborski realizuje poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz inicjatyw kulturotwórczych podejmowanych przez...

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu. W roku 2000 urząd uzyskał certyfikat jakości ISO w zakresie obsługi klienta i podejmuje systematycznie działania na rzecz poprawy...

Inwestycje drogowe

W latach 2003-2006 wykonano inwestycje drogowe o łącznej wartości 6 milionów 600 tysięcy złotych, z czego pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 3 i pół miliona złotych. -...

Zamek Piastowski w Raciborzu

Oprócz nieruchomości będących własnością Powiatu Raciborskiego, Starosta Raciborski zarządza też nieruchomościami Skarbu Państwa. Zamek Piastowski w Raciborzu. Kilka lat temu dziedziniec zamkowy udostępniony został mieszkańcom; odbywały...

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

W latach 2003-2006 Powiat Raciborski i jego jednostki organizacyjne pozyskały w sumie prawie 75 milionów złotych z różnego rodzaju funduszy - europejskich, ochrony środowiska, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, czy...

Wspomnień czar, czyli ostatnia sesja rady powiatu tej kadencji

24 października odbyła się ostatnia sesja rady powiatu tej kadencji. Radni spotkali się dotychczas 49 razy. Dwa razy - na sesjach nadzwyczajnych. Podjęli...

Ostatnie pożegnanie Głowskiego, którego „koledzy” wykolegowali

- Gdzie kończy się demokracja, a zaczyna dyktatura? - pytał przewodniczący powiatowej rady Roman Głowski na ostatniej sesji. - Nie powiem wam do widzenia,...

Nowości Biblioteki Pedagogicznej

Nowości Biblioteki Pedagogicznej1. Paweł Karpowicz: NARKOTYKI. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie. Książka autorstwa Pawła Karpowicza jest swoistym kompendium wiedzy w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii w naszym...
- Reklama -

Polecane

- Reklama -

Najnowsze