Organy samorządu

Organami samorządu są Rada Powiatu Raciborskiego – jako organ stanowiący i kontrolny oraz Zarząd Powiatu Raciborskiego – jako
organ wykonawczy.Rada Powiatu Raciborskiego liczy 23 radnych. W ramach Rady Powiatu, działa 6 stałych komisji problemowych:
 Komisja Budżetu i Finansów (przew. Grzegorz Utracki)
 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (przew. Norbert Mika)
 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą (przew. Wilhelm Wolnik)
 Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa (przew. Marian Ciszek)
 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska (przew. Ryszard Winiarski)
 Komisja Rewizyjna (przew. Gerard Czech).

Prezydium Rady Powiatu składa się z Przewodniczącego Rady – funkcję tę sprawuje Roman Głowski, i dwóch wiceprzewodniczących – Małgorzata Burek i Dorota Lachowicz-Kominek.


Prezydium Rady Powiatu (od lewej): Dorota Lachowicz- Kominek, Roman Głowski i Małgorzata Burek

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here