Nowości Biblioteki Pedagogicznej

Nowości Biblioteki Pedagogicznej1. Paweł Karpowicz: NARKOTYKI. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie.

Książka autorstwa Pawła Karpowicza jest swoistym kompendium wiedzy w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii w naszym kraju, porządkującym chronologicznie i tematycznie ten obszar aktywności.
Wypełnia ona powstałą w ostatnich latach lukę w polskojęzycznej literaturze przedmiotu, przedstawiając genezę, rozwój oraz obecny kształt tego wyjątkowego zjawiska, jakim jest polska oferta pomocy osobom uzależnionym od narkotyków.

2. Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski: Podstawy gerontologii społecznej

Podstawy gerontologii społecznej – to podręcznik przeznaczony dla słuchaczy policealnych szkół i kolegiów służb społecznych, studentów pedagogiki, socjologii, polityki społecznej, pracy socjalnej i innych stosowanych nauk społecznych oraz przedstawicieli zawodów medycznych. Przedmiotem zawartych w książce analiz jest starość jako doświadczenie jednostkowe, ludzie starzy jako zbiorowość społeczna oraz starzejące się społeczeństwo.

Walter Stephan, Cookie Stephan: Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

Żyjemy w świecie, w którym stosunki między grupami społecznymi naznaczone są wrogością i przemocą. U źródeł konfliktów znajdziemy stereotypy, uprzedzenia i dyskryminację. Chcąc poprawić relacje międzygrupowe, powinniśmy najpierw zapytać: Dlaczego ludzie odwołują się do stereotypów?

Rudolph Schaffer: Psychologia dziecka.-Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Podręcznik prezentuje kluczowe zjawiska rozwojowe charakterystyczne dla okresu dzieciństwa. Autor, jeden z najbardziej uznanych psychologów rozwojowych na świecie, przedstawia, co dzieje się w okresie dzieciństwa i jakie to ma znaczenie dla funkcjonowania w dalszym życiu. Dzięki bogatemu materiałowi empirycznemu, podręcznik pozwala na zrozumienie sensu zmian rozwojowych w różnych obszarach funkcjonowania dziecka. Dla studentów psychologii i pedagogiki, kierunków nauczycielskich oraz medycyny.

- reklama -

8 KOMENTARZE

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here