Remonty w placówkach oświatowych

Dużą wagę samorząd Powiatu Raciborskiego,
jako organ prowadzący dla szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych, przywiązywał do poprawy bazy
oświatowej.

Dzięki dotacjom i preferencyjnym pożyczkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środkom własnym powiatu, w latach 2003- -2006 przeprowadzono wiele inwestycji termomodernizacyjnych.


– Inwestycje termomodernizacyjne zmniejszają koszty związane z ogrzewaniem obiektów szkolnych. W ich ramach odnawiane są i docieplane elewacje budynków, wymieniana jest stolarka okienna, a także modernizowane są źródła ciepła. W latach 2003-2006 wykonaliśmy takie remonty w prawie wszystkich placówkach. Ich wartość wyniosła blisko 4 i pół miliona złotych, z czego połowę tej kwoty stanowią środki pozyskane z funduszu ochrony środowiska – mówi Wicestarosta Adam Hajduk.


Oprócz inwestycji służących obniżeniu kosztów utrzymania obiektów szkolnych, przeprowadzono również inwestycje związane z poprawą warunków kształcenia:


– Na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, remont sanitariatów i modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych, remont konstrukcji dachu , stropu podwieszonego i wymianę stolarki okiennej w budynku krytej pływalni oraz modernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – poniesiono nakłady w wysokości ponad pół miliona złotych, z tego środki ze źródeł zewnętrznych pozyskano 263 tysiące złotych – informuje Adam Hajduk. – Nie ma szkoły, w której nie przeprowadzono by jakiegoś remontu dla poprawy warunków kształcenia – mówi Wicestarosta Adam Hajduk.


Za kwotę ponad 2 milionów złotych, w latach 2003-2006 w placówkach oświatowych wykonano jeszcze następujące inwestycje:
 wymiana pokrycia dachów, instalacji elektrycznej, części posadzek, naprawa elewacji w Zespole Szkół Ekonomicznych,
 remont dachu oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w budynku „liceum” Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, a także adaptacja ostatniego piętra budynku „podstawówki” na internat,
 modernizacja instalacji elektrycznej oraz malowanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
 remont sanitariatów w budynku głównym Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechanicznych,
 oraz inne mniejsze remonty i modernizacje.


W roku 2006 planowane jest jeszcze rozpoczęcie rozbudowy kompleksu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul Kasprowicza 11. Inwestycja ta polegać będzie na budowie łącznika z salami językowymi pomiędzy Zespołem Głównym i salą gimnastyczną oraz na rozbudowie sali gimnastycznej. W planach jest również dalsza modernizacja krytej pływalni i bieżni tartanowej Szkoły Sportowej przy ul. Kozielskiej. Nakłady na te zadania to kwota prawie miliona 208 tysięcy złotych, z tego środki zewnętrzne stanowią kwotę około 970 tysięcy złotych.

Zakres prac remontowo-inwestycyjnych i środki wydatkowane na ten cel w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu w latach 2003-2006 zobacz w:


- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here