Szpital Rejonowy w Raciborzu

Na początku roku 2003, a więc zaledwie 3 miesiące
od wyborów, władze powiatu przyjęły program
naprawczy dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.– Prowadzenie działalności szpitala w dwóch oddalonych od siebie obiektach powodował liczne trudności i znacząco podnosił koszty funkcjonowania placówki. Dlatego w Programie Naprawczym zdecydowano, aby przenieść całą działalność szpitala do nowego kompleksu przy ulicy Gamowskiej. Obniżyło to zdecydowanie koszty funkcjonowania szpitala i znacząco polepszyły się warunki leczenia pacjentów – tłumaczy Adam Hajduk, Wicestarosta Powiatu Raciborskiego, odpowiedzialny za inwestycję budowy szpitala.


Władze powiatu czyniły starania, by otrzymać dodatkowe środki, które pozwoliłyby na wyko nanie części niezbędnych prac inwestycyjnych w kompleksie szpitalnym przy ulicy Gamowskiej tak, by mogły się tu przeprowadzić oddziały szpitalne ze starego budynku przy ulicy Bema. – W latach 2003-2006 na budowę szpitala przeznaczyliśmy kwotę ponad 50 milionów złotych. Ze skromnego budżetu powiatu wyłożyliśmy na ten cel ponad 6 milionów złotych – mówi Wicestarosta Hajduk. Środki te pozwoliły na takie przygotowanie obiektu przy Gamowskiej, aby była możliwa przeprowadzka oddziałów szpitalnych z ulicy Bema na przełomie 2003 i 2004 roku. Przeprowadzka realizowana była etapami i ostatecznie zakończyła się w kwietniu 2004 roku.Środki wydatkowane na inwestycję budowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu w latach 2003-2006


Specyficzny był problem Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego. W pierwotnych planach inwestycyjnych Oddział ten nie był ujęty. Duży wkład mieli sami pacjenci Oddziału, którzy przekonali władze wojewódzkie o konieczności funkcjonowania „Zakaźnego” w nowym kompleksie szpitalnym. – Działalność „Zakaźnego” wymagała specyficznych warunków – między innymi musi funkcjonować w odrębnym budynku. W nowym obiekcie szpitalnym przy ulicy Gamowskiej wyznaczono na działalność oddziału budynek przeznaczony pierwotnie na warsztat i pawilon anatomii patologicznej. Konieczna była kosztowna adaptacja budynku na pawilon zakaźny, a wydatki na ten cel wyniosły ponad 6 mln zł – wyjaśnia Adam Hajduk.


Po ponad 20 latach intensywnych działań, dzięki zaangażowaniu wielu osób, raciborski szpital działa w nowoczesnych pomieszczeniach. Obniżone zostały koszty funkcjonowania szpitala, a pacjenci leczeni są w lepszych warunkach – na poziomie bliskim europejskiemu.


Pomimo przeprowadzki oddziałów szpitalnych do nowych obiektów, nie wszystkie prace inwestycyjne zostały jeszcze zrealizowane. Konieczne jest zakończenie pozostałych prac budowlanych w nowym obiekcie, a także doposażenie bloków łóżkowego i zabiegowo-diagnostycznego. Wśród tych najważniejszych zadań – zakończenie budowy bloku operacyjnego. Szacunkowo, by sfinalizować budowę szpitala, potrzeba jeszcze ponad 60 mln zł.
Czytaj również inne artykuły w wątku: Starostwo Powiatowe .

- reklama -

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here