Policyjna godzina bezpieczeństwa?

W celu zahamowania wzrostu przestępczości nieletnich, eliminowania zjawisk i tendencji związanych z przestępczością i demoralizacją nieletnich minister edukacji proponuje policyjną godzinę bezpieczeństwa.
Na witrynie internetowej Ministerstwa Edukacji czytamy:


- reklama -

Celem zmiany ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która 28 listopada 2006 r. wpłynęła do Laski Marszałkowskiej jest stworzenie podstawy prawnej dla podejmowania przez rady gmin uchwał wprowadzających na obszarze gminy lub jej części zakazu przebywania w miejscach publicznych w porze nocnej osób nieletnich bez opieki osoby dorosłej.Minister edukacji uważa, że o wymiarze wprowadzonego zakazu, godzinach jego obowiązywania i wieku młodzieży, której będzie dotyczył powinny decydować społeczności lokalne, ponieważ najlepiej znają specyfikę danego regionu.
Konieczność wprowadzenia proponowanego rozwiązania wynika z faktu, że wśród dzieci i młodzieży wzrasta liczba zjawisk patologicznych: zwiększa się liczba zagrożonych uzależnieniami, uczestniczących w grupach psychomanipulacyjnych. Szczególnie niepokojący jest wzrost liczby nieletnich popełniających czyny karalne oraz nasilająca się z ich strony agresja i przemoc. W celu zahamowania wzrostu przestępczości nieletnich, eliminowania zjawisk i tendencji związanych z przestępczością i demoralizacją nieletnich konieczne jest niezwłoczne podjęcie radykalnych działań. Muszą też zostać podjęte zdecydowane działania wspomagające rodziny i szkoły, aby mogły one zapewnić dzieciom i młodzieży właściwą opiekę i stworzyć odpowiednie warunki dla prawidłowego ich wychowywania.
Podczas konferencji minister wyraził nadzieję, że rady gmin będą korzystać z możliwości wprowadzenia godziny bezpieczeństwa. Zapowiedział również, że ministerstwo będzie monitorować skalę realizacji tego projektu, a w razie konieczności rozważy ustawowe uregulowanie tej kwestii.


(Źródło: MEN)

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here