Nieprecyzyjne przepisy

12

W polskim prawie aż roi się od przepisów, które do usystematyzowanych nie należą. Wyjaśnieniem jednego z nich, zajął się niedawno poseł Henryk Siedlaczek wystosowując do ministra finansów interpelację w sprawie zmian dotyczących art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:W obecnie obowiązującym brzmieniu przepis powyższy zwalnia od podatku od nieruchomości budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy – wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajęte pod nie grunty.

Ministerstwo Finansów w projekcie zmiany ww. ustawy proponuje zmianę, w myśl której zwolnione zostaną od podatku od nieruchomości budowle wchodzące w skład linii kolejowych w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli zarządca jest obowiązany do ich udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym.

- reklama -

Taka zmiana przepisów, a nie ich doprecyzowanie – wg Ministerstwa Finansów – doprowadzi do znaczącego zmniejszenia dochodów gmin, co w przypadku niektórych gmin (Kuźnia Raciborska) stanowi nawet kwotę ok. 300 tys. zł., tj. ok. 2 % planowanych dochodów budżetowych.

Obecnie obowiązujące brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy jest nieprecyzyjne, w związku z czym powstał spór pomiędzy gminami, a działającymi na ich terenie podmiotami prowadzącymi przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem węgla, piasku itp., które są właścicielami infrastruktury kolejowej wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Po wejściu w życie przepisów o transporcie kolejowym większość wymienionych przedsiębiorców utworzyło zależne spółki […]. Przedsiębiorcy próbują wykorzystać nieprecyzyjne brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz ustawę o transporcie kolejowym w celu  niepłacenia podatku od nieruchomości, który był do tej pory przez nich opłacany. […].

W związku z brakiem doprecyzowania przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12. stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, pytam:
1. Czy Resort Finansów rozważał – zamiast zmiany pow. przepisu w kierunku zmiany istniejącego stanu prawnego na niekorzyść jednej ze stron sporu – jego uściślenie i doprecyzowanie?
2. Jeżeli obecna propozycja przedstawiona przez Ministerstwo Finansów zostanie zaakceptowana, w jaki sposób zostaną zrekompensowane utracone przez samorządy dochody?„.

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił (z upoważnienia ministra) Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2006 r., przewiduje zmianę treści art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu zwolnione z podatku od nieruchomości mają być budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. Celem zmiany ww. artykułu jest usunięcie istniejących wątpliwości interpretacyjnych dotyczących m.in. niezdefiniowanego pojęcia publicznego transportu kolejowego oraz dostosowanie do nomenklatury zawartej w ustawie z dnia z 28. marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Ze względu na fakt, iż projekt ustawy wkrótce zostanie przekazany do Sejmu RP, treść ww. przepisu będzie przedmiotem dalszych prac legislacyjnych i jego ostateczne brzmienie zostanie ustalone w toku prac parlamentarnych„.

/Cnc/

- reklama -

12 KOMENTARZE

  1. Faktycznie!. Niezwykle porywający temat by robić z tego artykuł. Mam nadzieję, że autor tego wielkiego cytatu wypowiedzi posła i odpowiedzi ministerstwa umieścił to coś w ramach próby mikrofonu – upss! portalu:))) raz-raz!, raz-dwa!, raz-dwa-trzy!, raz!

  2. Zgadzam się z krytyką pod adresem autora, za nie do końca przemyślany temat, który rzeczywiście jest nie godny tego portalu. Kto śledzi wypowiedzi posła Siedlaczka w Sejmie, ten wie, że ten „czytacz” nic mądrego nie powie. Wyskakuje jak „filip z konopia”, szybko coś czyta i wraca na swoje miejsce. Wstyd!!!

  3. fajny cycat, ukhmm, znaczy sie cytat… posla mamy jakiego mamy, jak juz sie rzadzi to niech cos robi, lub przynajmniej niech sie stara. a forma tego artykulu rzeczywiscie wola o pomste do nieba

  4. Ja natomiast do powyższej treści nie mam żadnych zastrzeżeń. To, że umieszczone zostało to w dziale ARTYKUŁY nie świadczy o tym, ze jest to artykuł. Wszak o wiele lepiej wygląda on w tej zakładce niż np. w dziale ZAPOWIEDZI, czy LISTY DO REDAKCJI. Natomiast jeśli chodzi o pracę posła, to moim zdaniem i tak robi dużo niż inni „wybrańcy narodu”. Wystarczy wejść na stronę Sejmu RP i sprawdzić dokonania innych albo porównać z działalnością innego człowieka, notabene niedoszłego prezyd. Raciborza.

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here