DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY

Prawda, dobro, piękno…
SACRUM W SZTUCE DZIECKA
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.

 

- reklama -

1. Organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu.

2.Temat konkursu: „Spacer biedronki” czyli spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego.
Praca plastyczna inspirowana wierszami ks. Jana Twardowskiego.
mówiła Matka Boska (…)
niech malują moją piękność dzieci (…)
ręką w której tyle pierwszego zdziwienia.

…tym cytatem z wiersza „Uciekam” ks. Jan Twardowskiego rozpoczynaliśmy w 2001 roku nasz konkurs plastyczny. Księdza „Jana od Biedronki” nie ma już wśród nas.
Pozostała pamięć i wiersze, w których „prawda, dobro i piękno” daje o sobie znać w szczególny sposób. Nie ma chyba nikogo, kto by nie znał wierszy księdza Jana,
dlatego też każdy z łatwością znajdzie coś dla siebie i wyrazi to w swojej pracy plastycznej.
Zachętą do pracy niech będzie fragment wiersza pt. „To wszystko trwa jak Chopin”
Co będzie z ludzką sztuką

przy strasznym końcu świata

(…)myśli dzieł najprostsze
zrodzone w męce ludzkiej

nie zginą. W Bogu trwają

jak świateł pełne ręce.


3. Warunki udziału w konkursie.

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:

– Uczniowie szkół podstawowych

– Uczniowie gimnazjów

– Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

– Uczniowie szkół specjalnych

2. Format prac od A-4; A-3 aż do A-0.

3. Technika- malarska, pastel, rysunek, grafika itp.

4. Komisja Szkolna powołana w porozumieniu z Dyrekcją szkoły ocenia prace

5. Protokół wraz z pracami trzech uczniów z każdej grupy komisja przesyła na adres: Wydział Katechetyczny; ul. Książąt Op. 19; 45-005 Opole;

6. Każda praca powinna być opisana etykietą (patrz Informator Katechetyczny)

7. Termin nadsyłania prac: do 26 lutego 2007 r.

8. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą wraz z prawami autorskimi
na rzecz organizatora i mogą być wykorzystane przez niego w dowolny sposób.

9. Uwaga! Prosimy o dołączenie do każdej pracy plastycznej tekstu wiersza, który był inspiracją do jej powstania (kartkę formatu A4 nakleić na odwrocie pracy!).

10. Wyniki zostaną opublikowane do 30 marca 2007 na stronie internetowej: www.diecezja.opole.pl/katecheza

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here