VI sesja Rady Miasta

28 marca o godz. 14.00 na sesji spotkają się radni miejscy. Będą debatować m.in. o strategii rozwoju miasta. 1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Rady Miasta Racibórz.
3. Kierunki Rozwoju Raciborza w latach 2007-2013 – założenia do dokumentu operacyjnego do strategii miasta.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu za rok 2006.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2006
6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2007 r.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.
8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn: „Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz – I etap”.
9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/695/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotyczącej powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia miasta Racibórz do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
11. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miasta, uchwalonego Uchwała Nr XLVI/823/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 14 sierpnia 2002 r.
12. Uchwała w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Brzeskiej.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Drzewieckiego – Olimpijczyka.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do „gminnego zasobu nieruchomości” niezabudowanej nieruchomości położonej w Raciborzu u zbiegu ulic Rudzkiej – Karola – Armii Krajowej.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.
17. Interpelacje, zapytania i wnioski.
18. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here