VI sesja Rady Powiatu

28 marca na kolejnej sesji spotkają się radni powiatowi. Początek obrad o godz. 15.00. Głównym tematem posiedzenia będą plany inwestycyjne powiatu na najbliższe lata. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Raciborskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.
5. Polityka inwestycyjna Powiatu Raciborskiego – plany inwestycyjne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. w związku z przystąpieniem Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.
9. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.
10. Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Radę Powiatu Raciborskiego na realizację zadania pn: „Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania wraz z termoizolacją budynków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjlanej 3”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poż! yczki przez Radę Powiatu Raciborskiego na realizację zadania pn.: „Termoizolacja wraz z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3” oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zatwierdzenia programu funkcjonalno-użytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacj! e i zapytania radnych.
19. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie sesji.

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here