Racibórz w Śląskim Związku Gmin i Powiatów

Miasto Racibórz przystąpiło do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach. Misją stowarzyszenia jest służba na rzecz społeczności lokalnych i samorządów województwa śląskiego.

W ramach Związku zrzeszonych obecnie jest 97 gmin i 10 powiatów.

Wszystkie podejmowane przez Związek inicjatywy i działania służą integracji regionu, a także rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego. Działalność Śląskiego Związku Gmin i Powiatów opiera się na idei współpracy z innymi organizacjami – zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, które razem realizują różnorodne intencje służące ożywianiu regionu.

- reklama -

Składka na 2007 rok dla gmin wynosi 0,265 zł. od mieszkańca gminy. Za podstawę naliczania składki członkowskiej w roku 2007 przyjmuje się liczbę mieszkańców danej gminy na podstawie danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31. 12. 2005 r. Dla Raciborza wysokość składki wyniosłaby 15 tys. 305 zł. Składki płacone są kwartalnie w terminie od ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału w wysokości jednej rocznej kwoty.

/C/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here